Мінстратегпром змінив критерії визначення критично важливих підприємств


◦ Військовий облік. Військова служба
◦ Бронювання
386

20.05.2024

У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України внесли зміни до критеріїв для визначення підприємств такими, що мають важливе значення для національної економіки. Відповідність цим критеріям стає підставою для подальшого бронювання військовозобов'язаних працівників на період мобілізації та на воєнний час. 

Зміни стосуються тих критеріїв, які дають підставу для бронювання від 50 % працівників, незалежно від військово-облікової спеціальності. Відповідний наказ набув чинності 17 травня 2024 р.

Відтепер підприємства, установи і організації, задіяні у виробництві товарів, виконанні робіт і наданні послуг оборонного призначення з розроблення, виготовлення, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів, їх складових частин, мають відповідати одному з двох критеріїв:

1. Бути виконавцем чи співвиконавцем: 

 • державного контракту з державним замовником у сфері оборони щодо виробництва товарів, виконання робіт та надання послуг, зазначених у попередньому абзаці;
 • або договору щодо виробництва товарів оборонного призначення за рахунок коштів інших позабюджетних джерел, не заборонених законодавством України. 

При цьому товари оборонного призначення обов’язково мають бути поставленими до військових частин Збройних сил України та інших військових формувань.

Незалежно від джерела фінансування, понад 50% від загального обсягу виробництва підприємства мають складати товари, роботи й послуги оборонного призначення (за останній звітний період).

2. Отримувати фінансову державну підтримку у вигляді грантів згідно з Порядком надання фінансової підтримки для забезпечення розвитку інновацій та технологій для потреб оборони (Brave1), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08 березня 2024 року N 262.

Таким чином, зміни фактично розширюють перелік критеріїв. Перший об’єднує ті два, які були чинні до цього часу, додаючи при цьому позабюджетні джерела фінансування. А другий дає можливість отримати підставу для бронювання компаніям, які знаходяться на стадії розробки свого продукту у сфері ОПК.

Для тих підприємств, які вже розпочали шлях згідно з процедурою, чинною до цього часу, нічого не змінюється. Переліки документів та алгоритми дій згідно з оновленнями, наводимо далі.


 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

Критерій 1

Для виконавців/співвиконавців держконтракту:

1) Погоджені державним замовником відомості про укладений підприємством з державним замовником у сфері оборони державний контракт, який перебуває у процесі виконання з обов’язковим зазначення вартості товарів, робіт, послуг за останній звітний період.

АБО

Відомості про залучення підприємства на підставі договорів, зокрема зовнішньоекономічних договорів, до виконання такого державного контракту.

Для співвиконавця держконтракту ці відомості мають бути погоджені також і виконавцем.

Має бути зазначено: дату, номер та термін дії контракту, на підставі якого підприємство, установа і організація залучено до виконання (співвиконання) державного контракту.

 • Для виконавців договору з позабюджетними джерелами фінансування:

АБО

-  договір щодо виробництва товарів оборонного призначення, зокрема озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів, їх складових частин, укладений з військовою частиною Збройних сил України (іншим військовим формуванням) – у разі виконання такого договору за рахунок коштів інших позабюджетних джерел;

АБО

- тристоронній договір щодо виробництва товарів оборонного призначення, зокрема озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів, їх складових частин, укладений з військовою частиною Збройних сил України (іншим військовим формуванням) та благодійною організацією – у разі фінансування такої продукції за рахунок коштів благодійної допомоги.

Для співвиконавця договору ці відомості мають бути погоджені також і виконавцем.

Має бути зазначено: дату, номер та термін дії договору, на підставі якого підприємство, установа і організація залучено до виконання (співвиконання) договору.

2) Акт прийому-передачі вироблених підприємством товарів оборонного призначення, зокрема озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів, їх складових частин, погоджений військовою частиною Збройних сил України (іншим військовим формуванням).

3) Звітність за аналогією з державними контрактами:

 • підприємства, установи і організації державної форми власності:

- звіт про виконання фінансового плану за відповідний період (квартал, рік);

- підтверджені держзамовником/замовником відомості про отримання (постачання) продукції, виконання робіт, надання послуг оборонного призначення (із зазначенням об’єму у відповідному еквіваленті);

АБО

- відомості про отримання (постачання) продукції, виконання робіт, надання послуг оборонного призначення відповідно до державного контракту/договору (державних контрактів/договорів) за звітній період.

АБО 

- відомості про отримання попередньої оплати (виписка з рахунку підприємства з обов'язковим зазначенням від кого отримано оплату) за продукцію, виконання робіт, надання послуг оборонного призначення відповідно до державного контракту/договору (державних контрактів/договорів) за звітній період.

Для співвиконавця держконтракту/договору ці відомості мають бути підтверджені також і виконавцем.

 • підприємства, установи і організації недержавної форми власності:

- звіт про фінансові результати за рік (півріччя) (форма 2) з відміткою (штампом) контролюючого органу, який отримав звіт. Обов’язково зазначити дату її отримання, або додати квитанцію про прийняття звіту, якщо його подавали в електронному вигляді;

АБО

- звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції за попередній рік разом з квитанцією про прийняття звіту;

- підтверджені державним замовником відомості про отримання (постачання) продукції, виконання робіт, надання послуг оборонного призначення (із зазначенням об’єму у відповідному еквіваленті);

АБО

- відомості про отримання (постачання) продукції, виконання робіт, надання послуг оборонного призначення відповідно до номенклатури продукції промисловості (НПП) відповідно до державного контракту (державних контрактів) за звітній період.

Критерій 2

Для визначення підприємства, яке отримало державну підтримку у вигляді гранту для забезпечення розвитку інновацій та технологій для потреб оборони, необхідно подати належним чином завірену копію грантового договору, укладеного з Фондом розвитку інновацій.

Підтвердження про отримання грантових коштів — відомості про отримання оплати (виписка з рахунку підприємства з підтвердженням надходження оплати від грантодавця). 


 

Алгоритм дій для Критерію 1

 • Опрацювати в паперовому вигляді відповідні документи;
 • Погодити викладені вище відомості у державного замовника (військова частина чи інше збройне формування) підписом уповноваженої особи та печаткою органу управління (організації, установи), яка уклала державний контракт/договір від імені державного замовника;
 • Надіслати лист-звернення до Мінстратегпрому. У листі зазначити: ідентифікаційний код ЄДРПОУ, юридичну адресу, основні види діяльності, прізвище керівника підприємства та його контактний телефон. Разом із листом надіслати й додатки – вищезазначені відомості, погоджені державним замовником, та додати:
  • або Звіт про фінансові результати за рік (квартал) (Форма2) з відміткою (штампом) контролюючого органу, який отримав звіт, із зазначенням дати його отримання або квитанцією про прийняття звіту у разі його подання засобами електронного зв’язку,
  • або Звіт про виконання фінансового плану (для підприємств державної форми власності) (Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції та квитанцію про прийняття звіту (для підприємств недержавної форми власності).

 

Алгоритм дій для Критерію 2

 • Опрацювати в паперовому вигляді відповідні документи;
 • Надіслати лист-звернення до Мінстратегпрому. У листі зазначити: ідентифікаційний код ЄДРПОУ, юридичну адресу, основні види діяльності, прізвище керівника підприємства та його контактний телефон.

 

Слід зазначити, що Мінстратегпром не займається безпосередньо бронюванням працівників, а лише визначає критерії та відповідність поданих підприємством, установою і організацією, документів цим критеріям. 

За результатами розгляду Мінстратегпромом ухвалюється відповідне рішення згідно з вимогами наказу Мінстратегпрому від 23.02.2023 р. № 27.

Подальші дії – згідно з постановою КМУ від 27.01.2023 р. № 76.

Звертаємо увагу, що зазначена вище інформація подається до Мінстратегпрому відповідно до вимог законодавства про доступ до інформації з обмеженим доступом.

Водночас повідомляємо, що зазначена інформація не є нормативно-правовим актом, має роз’яснювальний характер і не встановлює правових норм.

 

Адреси:

 • в електронному вигляді (обов’язково разом з електронним цифровим підписом): minstrateg@mspu.gov.ua;
 • в паперовому вигляді: 01054, м. Київ, вул. Івана Франка, 21/23;
 • телефон для довідок:  (044) 298 08 71 (08:30 - 17:30).

Детальніше наведена інформація викладена в наказі Мінстратегпрому від 23.02.2023 р. № 27 та в постанові КМУ від 27.01.2023 р. № 76.

 


Відділ передплати
0 800 214 008

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП