Мінцифри затвердило критерії визначення важливих ІТ-компаній для бронювання працівників


◦ Військовий облік. Військова служба
◦ Бронювання
18.04.2023

Мінцифри наказом від 23.03.2023 р. № 30 затвердило Критерії, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для галузі національної економіки у сфері цифровізації.

За ними визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для галузі національної економіки у сфері цифровізації, здійснюватимуть за такими критеріями:

1) забезпечують функціонування та розвиток інфраструктури широкосмугового доступу до мережі Інтернет та електронних комунікацій підприємство:

є уповноваженим представником іноземного постачальника радіообладнання та/або технічних засобів електронних комунікацій та/або програмних продуктів, необхідних для планування, підтримки, обслуговування, налаштування, будівництва мереж, що постачається для потреб постачальників електронних комунікаційних послуг та/або мереж та/або операторів електронних комунікацій, що підтверджується:

 • інформацією щодо чинного договору поставки зазначеної продукції (програмних продуктів) або про надання відповідних послуг, укладеного з постачальником електронних комунікаційних послуг та/або мереж та/або оператором електронних комунікацій;
 • інформацією щодо партнерського договору, договору про співробітництво, дистриб'юторського листа, сертифіката чи аналогічного правочину, довіреності від/з постачальника(ом);

здійснює технічне обслуговування, ремонт, будівництво електронних комунікаційних мереж, що забезпечують надання електронних комунікаційних послуг у двох чи більше областях, що підтверджується: інформацією щодо чинного договору про надання відповідних послуг (виконання робіт), укладеного з оператором електронних комунікацій, який здійснює експлуатацію та управління електронними комунікаційними мережами та/або пов'язаними засобами у двох чи більше областях; довідкою (у довільній формі) оператора електронних комунікацій про підтвердження здійснення експлуатації та управління електронними комунікаційними мережами та/або пов'язаними засобами у двох чи більше областях;

 • забезпечує функціонування центру обробки даних та/або інфраструктури обміну трафіком для потреб оператора електронних комунікацій, який здійснює експлуатацію та управління електронними комунікаційними мережами та/або пов'язаними засобами у двох чи більше областях, що підтверджується інформацією щодо чинного договору про надання відповідних послуг, укладеного з оператором; довідкою (у довільній формі) оператора електронних комунікацій про підтвердження здійснення експлуатації та управління електронними комунікаційними мережами та/або пов'язаними засобами у двох чи більше областях;

є виробником радіообладнання та/або технічних засобів електронних комунікацій, основним видом діяльності якого згідно з кодами КВЕД НДК 009:2010 є один з таких КВЕД:

 • 26.11 Виробництво електронних компонентів;
 • 26.30 Виробництво обладнання зв'язку;
 • 27.31 Виробництво волоконно-оптичних кабелів;
 • 27.32 Виробництво інших видів електронних і електричних проводів і кабелів,

що підтверджується інформацією щодо чинного договору купівлі-продажу або поставки, зазначеної продукції, укладеного з оператором електронних комунікацій та/або підприємством, що здійснює технічне обслуговування, ремонт, відновлення електронних комунікаційних мереж та/або забезпечує функціонування центру обробки даних та/або інфраструктури обміну трафіком або укладеного не пізніше 3-х місяців до дати подання звернення про визначення підприємства таким, що є критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, видаткової накладної щодо відпуску вказаного товару для зазначених покупців, оформленої не пізніше 3-х місяців до дати подання звернення про визначення підприємства критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Підприємство визначається таким, що відповідає зазначеному критерію, у разі відповідності одному або більше критеріям;

2) забезпечують надання електронних довірчих послуг  підприємство є кваліфікованим надавачем лектронних довірчих послуг, та яким сформовано кваліфіковані сертифікати електронних підписів у кількості, що становить не менше ніж 1 тисяча за попередній звітний рік, що підтверджується звітністю, поданою Міністерству цифрової трансформації України в установленому законодавством порядку, або відповідною довідкою (у довільній формі), наданою підприємством;

3) провадять діяльність у сфері ІТ-індустрії підприємство здійснює один або кілька видів діяльності, визначених частиною четвертою статті 5 Закону "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", в тому числі види діяльності, визначені КМУ відповідно до зазначеної статті, а також має:

 • розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб  працівників на підприємстві за останній календарний квартал не менше, ніж еквівалент 1200 євро за офіційним курсом гривні до євро, встановленим Національним банком України станом на перше число відповідного календарного місяця, що підтверджується довідкою (у довільній формі), наданою підприємством;
 • середньооблікову кількість застрахованих осіб працівників на підприємстві за останній календарний квартал не менше дев'яти осіб, що підтверджується довідкою (у довільній формі), наданою підприємством;

4) забезпечує функціонування публічних електронних реєстрів та/або баз даних, національних електронних інформаційних ресурсів, інформаційних (автоматизованих) систем, інформаційно-комунікаційних систем, ведення (функціонування) яких запроваджено нормативно-правовими актами підприємство надає:

 • хмарні послуги та/або послуги із зберігання та обробки даних засобами центру обробки даних для держателів, адміністраторів, технічних адміністраторів публічних електронних реєстрів та/або власників, адміністраторів, технічних адміністраторів баз даних, національних електронних інформаційних ресурсів, інформаційних (автоматизованих) систем, інформаційно-комунікаційних систем, ведення (функціонування) яких запроваджено нормативно-правовими актами, що підтверджується інформацією щодо чинного договору про надання зазначених послуг;
 • послуги (здійснює заходи) із розроблення, створення (побудови), модернізації, розвитку, впровадження та супроводження, адміністрування (технічного адміністрування) публічних електронних реєстрів, баз даних, національних електронних інформаційних ресурсів, інформаційних (автоматизованих) систем, інформаційно-комунікаційних систем, ведення (функціонування) яких запроваджено нормативно-правовими актами, що підтверджується інформацією щодо чинного договору про надання зазначених послуг або документа, яким відповідне підприємство визначено адміністратором (технічним адміністратором), крім випадку, коли підприємство визначено адміністратором (технічним адміністратором) нормативно-правовим актом.

Підприємство визначається таким, що відповідає зазначеному критерію у разі відповідності одному або обом критеріям;

5) забезпечують розвиток ІТ-індустрії підприємство надає безповоротну фінансову допомогу суб'єктам господарювання приватного сектору економіки які провадять інноваційну діяльність, реалізують інноваційні проекти, здійснюють діяльність із створення технологій, діяльність, яка належить до креативних індустрій, наукову діяльність, науково-технічну діяльність, якщо розмір наданої фінансової допомоги становить не менше 30 млн гривень за попередній календарний рік та/або в поточному році, що підтверджується інформацією щодо договорів про надання фінансової підтримки;

6) забезпечують інформаційну протидію агресору засобами інформаційних (автоматизованих), інформаційно-комунікаційних систем, а також в мережі Інтернет підприємство, основним видом діяльності якого станом на 01 січня 2022 року згідно з КВЕД-2010 є один з таких КВЕД:

 • 62.01 Комп'ютерне програмування;
 • 62.02 Консультування з питань інформатизації;
 • 62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням;
 • 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;
 • 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність, та забезпечує виконання заходів щодо інформаційної протидії, що підтверджується інформацією підприємства про здійснення відповідних заходів.

Для підтвердження відповідності критерію підприємство надає відповідну інформацію (довідки) за підписом керівника підприємства, який забезпечує достовірність наданих відомостей.

Підприємство визначається таким, що має важливе значення для галузі національної економіки у сфері цифровізації, у разі відповідності одному або більше критеріям.

Наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування.

 


Відділ передплати
0 800 214 008

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП