Надання листка непрацездатності під час карантину в разі хвороби дитини


27.04.2020

Головне управління Держпраці у Запорізькій області надало роз’яснення, в якому вказано, що якщо малолітня дитина (до 14 років) захворіла в період карантину, листок непрацездатності (далі – ЛН) по догляду за хворою дитиною оформлюють тому, хто доглядає за нею під час хвороби.

Листок непрацездатності по догляду за хворою дитиною не видають і не оплачують, якщо дитина захворіла в період щорічної основної та додаткової відпусток, відпустки без збереження зарплати, відпустки для догляду за дитиною до трьох років або в період творчої та навчальної відпусток (частина шоста ст. 22, п. 6 частини першої ст. 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV; далі Закон № 1105).

Для догляду за хворою дитиною віком до 14 років ЛН видають на період, протягом якого дитина потребує догляду, але не більш як на 14 календарних днів. Якщо дитина продовжує хворіти, то особі, яка здійснює догляд за хворою дитиною, після закінчення максимального строку листка непрацездатності видають довідку за формою № 138/о (пп. 3.3–3.4 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13.11.2001 р. № 455; далі Інструкція № 455).

Якщо дитина перебуває на стаціонарному лікуванні, то ЛН надають по догляду за дитиною до 6 років на весь період стаціонарного лікування, а по догляду за важкохворою дитиною від 6 до 14 років, що потребує індивідуального догляду, — на період, визначений висновком ЛКК (п. 3.9 Інструкції № 455).

Для догляду за дорослим членом сім’ї та хворою дитиною, старшою 14 років, у разі лікування в амбулаторно-поліклінічних умовах ЛН видають на строк до трьох днів. Як виняток, залежно від важкості перебігу захворювання та побутових умов, цей строк може бути подовжений за рішенням ЛКК, а за її відсутності — головного лікаря, але не більш як 7 к. дн. (п. 3.2 Інструкції № 455).

Якщо в сім’ї хворіють двоє або більше дітей одночасно, то для догляду за ними видається один ЛН. У разі виникнення захворювання в дітей у різний час листок непрацездатності видається в кожному конкретному випадку окремо (п. 3.5 Інструкції № 455).

Допомога по тимчасовій непрацездатності в разі захворювання матері або іншої особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною віком до трьох років, надається застрахованій особі, яка здійснює догляд за дитиною, з першого дня за весь період захворювання відповідно до частини п’ятої ст. 22 3акону № 1105.

 

 


◦ Карантин
◦ Соціальне страхування
◦ Тимчасова непрацездатність
◦ Листок непрацездатності
ДЕМО ДОСТУП