Надання відпустки для проходження ЗНО


28.12.2019


У листі від 27.11.2019 р. № 1735/0/206-19 Мінсоцполітики повідомляє, що на його думку працівнику, якому для вступу до закладу вищої освіти необхідно пройти зовнішнє незалежне оцінювання, можна надати відпустку без збереження заробітної плати відповідно до п. 12 частини першої ст. 25 Закону України «Про відпустки» — відпустка без збереження заробітної плати надається в обов’язковому порядку працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні заклади, тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад.

 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Лист

від 27.11.2019 р. № 1735/0/206-19

Згідно з п. 12 частини першої ст. 25 Закону України «Про відпустки» відпустка без збереження заробітної плати надається в обов’язковому порядку працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні заклади, тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад.

Відповідно до частини четвертої ст. 44 Закону України «Про вищу освіту» прийом на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра чи бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) здійснюється на основі повної загальної середньої освіти за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників та рівня їх творчих та/або фізичних здібностей з урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту та бала за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України) та/або за успішне закінчення підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до цього закладу вищої освіти на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності.

Прийом на навчання до вищих навчальних закладів здійснюється на конкурсній основі відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки (частина перша ст. 44 Закону України «Про освіту»).

Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році (далі — Умови) затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 11.10.2019 р. № 1285.

Пунктом 5 Умов визначено, що вступне випробування — оцінювання підготовленості вступника до здобуття вищої освіти, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмета (предметів), творчого конкурсу, творчого заліку, фахового випробування, єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування, презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень.

Вступний іспит — форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, результати якого зараховуються до конкурсного бала вступника, або вступник допускається до участі в конкурсному відборі чи до інших вступних випробувань.

Також п. 1 постанови КМУ «Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти» від 31.12.2005 р. № 1312 установлено, що зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників закладів освіти системи загальної середньої освіти, які виявили бажання вступити до закладів вищої освіти, є вступними випробуваннями до цих закладів.

З огляду на викладене, на нашу думку, працівнику, якому для вступу до закладу вищої освіти необхідно пройти зовнішнє незалежне оцінювання, можливо надати відпустку без збереження заробітної плати відповідно до п. 12 частини першої ст. 25 Закону України «Про відпустки».

Водночас для отримання більш конкретної відповіді з порушеного в листі питання пропонуємо звернутися до Міністерства освіти і науки України як до головного органу в системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

Одночасно повідомляємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, вони мають інформаційно-рекомендаційний характер.

 


◦ Офіційні роз’яснення
◦ Час відпочинку
◦ Відпустки
◦ Навчальна відпустка
ДЕМО ДОСТУП