Нарахування ЄСВ на суму компенсації за невикористані дні відпустки


01.09.2020

Офіс великих платників ДПС нагадує, що в разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки відповідно до ст. 24 Закону про відпустки.

Правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску, умови та порядок нарахування й сплати та повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку, визначає Закон про ЄСВ.

Згідно з п. 1 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ платниками єдиного внеску є роботодавці, зокрема підприємства, установи, організації, інші юридичні особи, які використовують найману працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами.

Базою нарахування єдиного внеску для роботодавців є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці, та сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами (п. 1 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ).

Згідно з пп. 2.2.12 Інструкції зі статистики заробітної плати суми грошових компенсацій у разі невикористання щорічних (основної та додаткових) відпусток у розмірах, передбачених законодавством, входять до фонду оплати праці у складі фонду додаткової заробітної плати як оплата за невідпрацьований час. Таким чином, зазначені виплати є базою нарахування єдиного внеску.

Відповідно до ст. 116 КЗпП у разі звільнення працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник у день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові під час звільнення, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум.

Отже, у разі нарахування та виплати роботодавцем сум грошових компенсацій за невикористані щорічні (основну та додаткові) відпустки після звільнення працівника єдиний внесок на такі суми не нараховується та не утримується.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 265 КЗпП порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі карається штрафом у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, визначеної законом на момент виявлення порушення (з 01.09.2020 р. — 15000 грн), а інші порушення законодавства про працю — в розмірі мінімальної зарплати (з 01.09.2020 р. — 5000 грн).

 


ДЕМО ДОСТУП