Народні депутати планують зменшити розмір штрафів за порушення законодавства про працю


11.09.2019


Законопроектом № 1233 від 02.09.2019  пропонують внести зміни до ст. 265 КЗпП України. Проєктом передбачається зменшення розміру штрафів за порушення законодавства про працю.

Порушення

Розмір штрафу

Зараз

Як зміниться

Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту)

30 розмірів мінімальної зарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення,
за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення

Письмове попередження.

Якщо вчинено повторнопротягом 365 днів з дати винесення письмового попередження, тоді 4 розміри мінімальноїзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення

Оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний  робочий час,
установлений на підприємстві

Виплата зарплати (винагороди)
без нарахування та сплати ЄСВ

Порушення встановлених строків виплати зарплати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі

3 розміри мінзарплати,
встановленої законом на момент виявлення порушення

Не зміниться

Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці

10 розмірів мінзарплати,
встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення

2 розміріи мінзарплати, встанов-леної законом на момент виявлення порушення,
за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення

Недотримання встановлених законом гарантій та пільг мобілізованим працівникам

10 розмірів мінзарплати,
встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення

2 розміріи мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення,
за кожного працівника,
щодо якого скоєно порушення

Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні

3 розміри мінзарплати,
встановленої законом на момент виявлення порушення

Не зміниться

Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю для виявлення неоформлених працівників

100 розмірів мінзарплати,
встановленої законом на момент виявлення порушення

8 розмірів мінзарплати,

встановленої законом на момент виявлення порушення

Порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених

абз. 2—7 ч. 2 ст. 265 КЗпП

1 розмір мінзарплати

Письмове попередження. Неодноразове та/або повторне порушення інших вимог трудового законодавства

протягом 365 днів з дати винесення письмового попередження, у 1 розмірі мінімальної зарплати за кожне таке порушення


ДЕМО ДОСТУП