Не забудьте подати Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю


16.02.2021

Картинки по запросу "Фонд соціального захисту інвалідів"Фонд соціального захисту інвалідів нагадав, що підприємства, установи, організації (далі — підприємства), у тому числі підприємства, організації громадських організацій осіб з інвалідністю, фізичні особи, в яких за основним місцем роботи працює 8 і більше осіб, реєструються у відповідних відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів (далі — Фонд) за своїм місцезнаходженням і щороку подають цим відділенням Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю до 1 березня. Цього року останній день подання звіту припадає на 26 лютого.  
 

Хто подає Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю

Під «підприємствами, установами та організаціями» слід розуміти широке коло суб’єктів, до яких, зокрема, належать центральні й місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, підприємства (незалежно від форми власності і господарювання, виду діяльності та галузевої належності), їх філії, відділення, представництва, що ведуть окремий облік результатів фінансової та господарської діяльності, банки та інші фінансові установи, а також представництва іноземних юридичних осіб (у тому числі міжнародних організацій), які використовують працю найманих працівників — громадян України.

Роботодавці, які мають відокремлені підрозділи, належать до числа роботодавців, що повністю утримуються за кошти державного або місцевих бюджетів, чи господарських об’єднань, створених з метою координації виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань, разом зі звітом надають до відділення Фонду за своїм місцезнаходженням документи, визначені Порядком реєстрації підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю.
 

За якою формою подають Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю

Порядок подання цього звіту, а також інформації, необхідної для організації працевлаштування осіб з інвалідністю, затверджено постановою КМУ від 31.01.2007 р. № 70 (далі — Порядок № 70).

Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю роботодавці подають (надсилають рекомендованим листом) щороку до 1 березня відділенням Фонду, в яких вони зареєстровані, за  формою № 10-ПОІ (річна). Форму звітності та Інструкцію щодо її заповнення затверджено наказом Мінсоцполітики України від 27.08.2020 р. № 591 — вони вводяться в дію починаючи зі звіту за 2020 р.

Звіт надається тільки в паперовому вигляді безпосередньо до територіальних відділень Фонду соціального захисту інвалідів. Законодавством не передбачено подання звіту за формою № 10-ПОІ (річна) в електронному вигляді.

У Фонді звертають увагу на те, що до форми звітності № 10-ПОІ (річна) та Інструкції щодо її заповнення внесено зміни наказом Мінсоцполітики України від 18.12.2020 р. № 821.

Крім того, відповідно до п. 2 Порядку № 70 роботодавець не позбавляється можливості надсилати рекомендованим листом до відділення Фонду Звіт за встановленою формою без урахування останніх змін.
 

Як заповнювати Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю

У Звіті чітко та розбірливо має бути заповнено всі графи та рядки. Замість відсутніх даних проставляється прочерк. Виправлення підтверджується підписом керівника.

У заголовній частині до кодів організації-респондента додано ознаки неприбутковості відповідно до Реєстру неприбуткових установ та організацій (заповнюється за наявності) та форми фінансування (бюджет — 1, госпрозрахунок — 2, за рахунок членських внесків — 3, змішана — 4). Також потрібно зазначити, зокрема, код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків), код території (КОАТУУ), код виду економічної діяльності (КВЕД), організаційно-правову форму господарювання (ДК 002:2004; КОПФГ) тощо.

У формі Звіту змінили розділ «Кількість працівників та фонд оплати праці», де щодо кількості працівників враховується розподіл за статтю (жінки та чоловіки), місцем проживання (місто або село та селища міського типу), віком (від 18 до 35 років, від 36 до 60 років, понад 60 років).

У рядку 01 відображається середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу за звітний рік, яка визначається відповідно до п. 3.2 Інструкції № 286, з розподілом за статтю, віком та місцем проживання.

У рядку 02 відображається середньооблікова кількість штатних працівників за звітний рік, яким відповідно до законодавства встановлено інвалідність, з розподілом за статтю, місцем проживання та віком. Якщо фізичній особі, яка використовує працю найманих працівників, відповідно до законодавства встановлено інвалідність, вона збільшує показник рядка 02 на одиницю.

У рядку 03 відображається кількість осіб з інвалідністю — штатних працівників, які відповідно до нормативу робочих місць для забезпечення працевлаштування осіб з інвалідністю повинні працювати на робочих місцях, створених роботодавцем. Показник рядка 03 для роботодавців, у яких працює від 25 осіб, визначається шляхом множення показника рядка 01 на 4 %; для роботодавців, у яких працює від 8 до 25 осіб, дорівнює 1.

Дані щодо середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу (рядок 01), середньооблікової кількості штатних працівників, яким відповідно до законодавства встановлено інвалідність (рядок 02), та кількості осіб з інвалідністю, які повинні працювати на робочих місцях (рядок 03), відображаються в цілих одиницях. Якщо при обчисленні виникає дробове число, застосовується правило заокруглення до цілого: якщо після коми число від 1 до 4, заокруглення відбувається в бік зменшення, від 5 до 9 — в бік збільшення.

У рядку 04 відображається сума фактичних нарахувань із заробітної плати штатних працівників облікового складу, зазначених у рядку 01, за звітний рік.

У рядку 05 відображається середньорічна заробітна плата штатного працівника, яка розраховується за формулою, наведеною у п. 11 Інструкції № 591.

У рядку 06 відображається сума коштів адміністративно-господарських санкцій, яку роботодавець повинен самостійно розрахувати та сплатити в разі невиконання нормативу.

 

Детальніше про порядок заповнення звіту за формою № 10-ПОІ (річна) читайте в журналі «Кадровик України» № 2/2021.

 


◦ Звітність
ДЕМО ДОСТУП