Небезпечні роботи повинні виконуватися лише працівниками, з якими укладається трудовий договір


15.06.2021

Колегія суддів Верховного Суду вважає, що до виконання робіт із заготівлі та трелювання лісу могли бути допущені винятково наймані працівники, а не особи, з якими укладено ЦПД про надання певних послуг. Це пояснюється тим, що виконання особами послуг із заготівлі та трелювання лісу без отримання відповідних дозволів та без перебування із замовником робіт у трудових відносинах, а на власний ризик, суперечить вимогам законодавства.

Робота, яку виконували особи, а саме лісозаготівля та трелювання лісу, належить до робіт підвищеної небезпеки. Саме під час укладання трудового договору роботодавець повинен проінформувати працівника під розписку про:

  • умови праці та наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто;
  • можливі наслідки їх впливу на здоров'я;
  • права працівника на пільги та компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства та колективного договору.

Тому Верховний Суд у постанові від 02.06.2021 р. у справі № 260/613/19 наголошує, що оскільки чинним на момент виникнення спірних правовідносин законодавством передбачено, що дозвіл на виконання конкретних видів робіт отримує фізична особа — підприємець (роботодавець), то роботи підвищеної небезпеки, визначені таким дозволом, можуть виконуватися лише працівниками такого роботодавця, а не особами, які надають послуги за ЦПД, за умови відсутності в них дозволів на виконання таких робіт.


◦ Трудовi вiдносини
◦ Робота за договорами/угодами ЦПХ
◦ Соціальне страхування
ДЕМО ДОСТУП