Невідповідність працівника займаній посаді


01.09.2020

Фахівці Держпраці роз’яснили, що мається на увазі під поняттям «невідповідність працівника виконуваній роботі», якщо воно застосовується як підстава для звільнення працівника з ініціативи роботодавця, та яким чином установлюють таку невідповідність.

Насамперед потрібно підтвердити нездатність працівника взагалі чи належним чином виконувати доручену йому роботу у зв’язку із відсутністю в нього необхідних теоретичних знань і практичних навичок для її виконання або якщо через певні життєві обставини виникають перешкоди для виконання такої роботи.

В окремих випадках перешкодою для виконання дорученої роботи може стати відсутність у працівника відповідних документів, які підтверджують його освіту, фах та рівень кваліфікації, факт проходження перевірки знань, потрібних для виконання певної роботи.

Перешкодою для продовження роботи також можуть бути скасування допуску працівника до роботи, а також у встановленому порядку позбавлення його права на здійснення певного виду діяльності. У такому разі буде встановлено невідповідність працівника посаді, яку він обіймає, або виконуваній роботі.

Невідповідність працівника посаді, яку він обіймає, або виконуваній роботі може також установлюватися у зв’язку із незадовільним станом його здоров’я, що перешкоджає продовженню роботи.

Від редакції: детальніше про звільнення працівника у зв’язку із невідповідністю займаній посаді (п. 2 ст. 40 КЗпП) читайте в журналі «Кадровик України» № 3/2020.

 


ДЕМО ДОСТУП