Нова форма таблиці 5 Звіту з ЄСВ


29.12.2020

Міністерство фінансів України відреагувало на запит Палати аудиторів і  бухгалтерів України, роз'яснивши особливості переходу на Міжнародні  стандарти фінансової звітностіНаказом Міністерства фінансів України від 05.11.2020 р. № 670 внесено зміни до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом від 14.04.2015 р. № 435. Зміни набираючи чинності з 01 числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування. Припускаємо, що з 01.01.2021 р.

Серед іншого, викладено в новій редакції таблицю 5 «Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби». Змін зазнають графи з 12 по 19.
 

Було
Стало
12. Професійна назва роботи
13. Код ЗКППТР


14. Код класифікатора професій
15. Посада
16. Документ-підстава про початок роботи та відпустку, кінець трудових або цивільно-правових відносин, переведення на іншу посаду17. Підстава для припинення трудових або цивільно-правових відносин

18. Дата створення нового робочого місця (штатної одиниці), на яке у звітному періоді працевлаштований працівник (дата початку, дата закінчення)

19. Військове звання
 
12. Внутрішній сумісник (1 - так, 0 - ні)
13. Переведено, призначено на іншу посаду або роботу, переміщено до іншого підрозділу (1 - так, 0 - ні)
14. Професійна назва роботи
15. Посада
16. Код класифікатора професій

17. Документ підстава про початок, кінець трудових або цивільно-правових відносин, переведення на іншу посаду, роботи та відпусток

18. Підстава для припинення трудових або цивільно-правових відносин

19. Дата створення нового робочого місця (штатної одиниці), на яке у звітному періоді працевлаштований працівник
 
20. Військове звання

 

Уточнюється також, коли слід подавати таблицю 5:

  • особу було переміщено з одного структурного підрозділу до іншого, переведено на іншу постійну посаду або роботу у того самого страхувальника;
  • особу призначено на нову посаду у того самого страхувальника.

 


◦ Звітність
◦ Податкова звітність
◦ Звітність з ЄСВ
ДЕМО ДОСТУП