Нова методика обчислення сукупного доходу сім'ї


08.07.2020

На виконання ст. 28 Закону України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 р. № 2671-VIII затверджено Методику обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї для надання соціальних послуг. Вона використовуватиметься для визначення права особи на отримання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів; з установленням диференційованої плати; за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб.

Середньомісячний сукупний дохід отримувача соціальних послуг для визначення права на отримання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів або з установленням диференційованої плати визначається за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення за наданням соціальних послуг, та обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу його сім'ї на кількість членів сім'ї, які включаються до її складу.

Наказ Міністерства соціальної політики України
від 16.06.2020 р. № 419


ДЕМО ДОСТУП