Нові правила етичної поведінки для держслужбовців


03.06.2021

Національне агентство України з питань державної служби наказом від 28.04.2021 р. № 72-21 внесло зміни до Загальних правил етичної поведінки державнихслужбовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Нагадаємо, що з цими Загальними правилами особа ознайомлюється під час прийняття на держслужбу або на службу в органи місцевого самоврядування. Відмітку про таке ознайомлення додають до особової справи держслужбовця чи посадової особи органів місцевого самоврядування.

В оновлених правилах передбачено, що держслужбовці та посадові особи органів місцевого самоврядування під час виконання своїх посадових обов'язків повинні проявляти стриманість у разі критики чи образ з боку громадян, зауважувати щодо неприйнятності такої поведінки та необхідності дотримання норм ввічливого спілкування.

Також вони, у т. ч. в поза робочий час, повинні утримуватися від поширення інформації, зокрема розміщення коментарів на вебсайтах і в соціальних мережах, що може завдати шкоди репутації державних органів та органів місцевого самоврядування.

До того ж держслужбовці та посадові особи органів місцевого самоврядування зобов'язані у своїй поведінці не допускати:

  • використання нецензурної лексики, підвищеної інтонації;
  • принизливих коментарів щодо зовнішнього вигляду, одягу, віку, статі, сімейного стану або віросповідання особи;
  • поширення чуток, обговорення особистого або сімейного життя колег, членів їх сімей та інших близьких осіб;
  • впливу приватних, сімейних, суспільних або інших стосунків чи інтересів на його (її) поведінку та прийняття рішень під час виконання своїх посадових обов'язків;
  • прояву будь-якої з форм дискримінації за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, а також за мовними або іншими ознаками;
  • дій сексуального характеру, виражених словесно (погрози, залякування, непристойні зауваження) або фізично (доторкання, поплескування), що принижують чи ображають осіб, які перебувають у відносинах трудового, службового, матеріального чи іншого підпорядкування.

 


◦ Бюджетна сфера
ДЕМО ДОСТУП