Оформлення листка непрацездатності під час дистанційної роботи


12.06.2020

Головне Управління Держпраці у Львівській області розмістило роз’яснення щодо оформлення листка непрацездатності під час дистанційної роботи: жінка зламала руку під час виконання посадових обов’язків удома. Чи має вона право на оплату листка непрацездатності? Повідомляється таке.

Страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності підлягають особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту) (ст. 18 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV; далі — Закон № 1105). У наведеному випадку необхідно з’ясувати: чи є запитувач застрахованою особою під час роботи вдома.

Останнім часом використовуються терміни «виконання роботи вдома», «надомна праця», «віддалений доступ», «дистанційна робота». На сьогодні найбільш поширеною є дистанційна робота для таких професій, як програміст, агент рекламний, організатор зі збуту в певному регіоні тощо. Проте поняття «дистанційна робота» нормативними актами також не визначено, тож нині її оформлюють так само, як і надомну роботу.

Коронавірусний карантин змусив багатьох роботодавців змінити умови праці, обираючи нові форми її здійснення. Чимало працівників переведено на дистанційну (надомну) роботу.

Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 17.03.2020 р. № 530-ІХ, в якому прописана можливість роботи з дому, розширюються повноваження для роботодавців у частині встановлення режиму роботи підприємств: пп. 1 п. 2 розділу II «Прикінцеві положення» цього Закону передбачено, що роботодавець може доручити працівникові, у тому числі державному службовцю, службовцю органу місцевого самоврядування, виконувати протягом певного періоду роботу, визначену трудовим договором, вдома, а також надавати працівнику, у тому числі державному службовцю, службовцю органу місцевого самоврядування, за його згодою відпустку; порядок виконання завдань врегульовано виключно внутрішніми правилами підприємства, і якщо буде визначено, що робота може виконуватися дистанційно.

Додаткові умови дистанційної роботи для держслужбовців можуть визначати правила внутрішнього службового розпорядку в державному органі. Про це йдеться у наказі Національного агентства України з питань державної служби від 13.03.2020 р. № 39-20, який вніс відповідні зміни до Типових правил внутрішнього службового розпорядку.

У разі дистанційної роботи працівники розподіляють робочий час на свій розсуд, правила внутрішнього трудового розпорядку на них не поширюються й оплата праці здійснюється за фактично виконану роботу.

Таким чином, на працівників, які виконують роботу дома, «надомників», «дистанційників» повною мірою поширюється законодавство про працю з урахуванням специфіки та особливостей застосування дистанційного режиму роботи, які обумовлюються в трудовому договорі. Виконання дистанційної (надомної) роботи не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.

Про те, що в разі дистанційної роботи посаду та зарплату роботодавці повинні зберігати, зазначав і міністр юстиції України Денис Малюська 25.03.2020 р. під час затвердження постанови КМУ «Деякі питання забезпечення трудових прав державних службовців, працівників державних органів, підприємств, установ та організацій на час встановлення карантину у зв’язку із загостренням ситуації, пов’язаної з поширенням випадків гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 25.03.2020 р. № 256.

Постанова повинна забезпечити захист прав працівників та державних службовців у період встановлення карантину. Відповідно до постанови на час встановлення карантину за державними службовцями та працівниками, які виконують визначену трудовим договором роботу вдома, зберігаються займана посада, умови оплати праці та соціальні гарантії. Виконання такої роботи не тягне за собою будь-яких обмежень трудових прав державних службовців та працівників.

Тож доходимо висновку: якщо роботу вдома запитувача було оформлено з урахуванням викладених моментів, то запитувач є застрахованою особою в розумінні Закону № 1105 та підлягає соціальному страхуванню й має право на відкриття листка непрацездатності та його оплату на загальних умовах, як і решта працівників.

Право на матеріальне забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності виникає з настанням страхового випадку в період роботи, включаючи час випробування та день звільнення.

Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 р. №455, не містить заборони видавати листки непрацездатності працівникам-надомникам. Тож працівник має право наполягати на оформленні листка непрацездатності.


ДЕМО ДОСТУП