Оформлення первинних документів за ДСТУ 4163:2020: роз'яснення Мінфіну


◦ Офіційні роз’яснення
06 жовтня 2021 р.

 Мінфін у листі від 22.09.2021 р. № 41020-07/К-64/1/2109 роз'яснив, чи треба застосовувати  норми ДСТУ 4163:2020 при оформленні первинних документів.

Автори листа нагадали, що для цілей бухгалтерського обліку господарських операцій необхідно виконувати вимоги до оформлення первинних документів, визначені Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі — Закон) та Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Мінфіну від 24.05.1995 р. № 88 (далі — Положення).

Згідно із Законом та Положенням первинні документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов'язкові реквізити:

  • найменування підприємства, установи, від імені яких складений документ,
  • назва документа (форми),
  • дата складання,
  • зміст та обсяг господарської операції,
  • одиниця виміру господарської операції (у грошовому та за можливості у натуральних вимірниках),
  • посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення,
  • особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.
Неістотні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію, не є підставою для невизнання господарської операції, за умови, що такі недоліки не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містять відомості про дату складання документа, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції тощо.

 

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП