Оновлено регістри бухобліку


29.07.2021

 Наказом Міністерства фінансів України від 21.07.2021 р. № 408 внесено зміни до Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджених наказом Мінфіну України від 29.12.2000 р. № 356.

Зокрема, затверджено нові редакції:

  • журналів з 1-го по 7-й та відомості до них;
  • аркушу-розшифровки за дебетом рахунку;
  • бухгалтерської довідки до Журналу;
  • відомість № 8 позабалансового обліку;
  • головної книги;
  • реєстру депонованої заробітної плати.

Серед змін, внесених до Методичних рекомендацій, додано застереження, що підприємства, що складають фінансову звітність за МСФЗ, можуть застосовувати норми цих Методичних рекомендацій, якщо вони не суперечать МСФЗ.

Регістри бухобліку можуть бути складені в паперовій або в електронній формі, мають містити обов'язкові реквізити, передбачені Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а також повинні заповнюватися у гривнях з копійками, а за операціями в іноземній валюті — у розрізі відповідних валют.

За потреби підприємства можуть розробляти власні облікові регістри, які також мають мати обов'язкові реквізити та бути «узаконені» в положенні про організацію бухобліку на підприємстві.


◦ Зміни в законодавстві
ДЕМО ДОСТУП