Оплата відпусток до створення резерву


28.02.2020

Підприємство звернулося до ДФСУ із запитанням щодо необхідності внесення змін до бухгалтерського та податкового обліку стосовно витрат на оплату фактичних відпусток, відображених до створення резерву відпусток. В індивідуальній податковій консультації від 08.04.2019 р. № 1491/6/99-99-15-02-02-15/ІПК ДФСУ роз’яснила, що об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток, визначений у фінансовій звітності підприємства відповідно до П(С)БО, відкоригований на визначені різниці. Порядок створення та використання резерву встановлюється згідно з правилами бухгалтерського обліку. А тому з питанням відображення в бухгалтерському обліку витрат на оплату фактичних відпусток, відображених до створення резерву відпусток, доцільно звернутись до Міністерства фінансів України.

Постає зустрічне запитання: а як у такому разі податківці проводять перевірки?

 

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Індивідуальна податкова консультація

від 08.04.2019 р. № 1491/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо необхідності внесення змін до бухгалтерського та податкового обліку стосовно витрат на оплату фактичних відпусток, відображених до створення резерву відпусток, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі — Кодекс), повідомляє.

Згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.

Порядок коригування фінансового результату на різниці, що виникають при формуванні забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат, визначено п. 139.1 ст. 139 Кодексу.

Відповідно до пп. 139.1.1 п. 139.1 ст. 139 Кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму витрат на створення забезпечень (резервів) для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечення (резерву) витрат на оплату відпусток працівникам, інших виплат, пов'язаних з оплатою праці, та витрат на сплату єдиного соціального внеску, що нараховується на такі виплати) відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Згідно з пп. 139.1.2 п. 139.1 ст. 139 Кодексу фінансовий результат до оподаткування зменшується:

— на суму використання створених забезпечень (резервів) витрат (крім забезпечення (резерву) витрат на оплату відпусток працівникам, інших виплат, пов'язаних з оплатою праці, та витрат на сплату єдиного соціального внеску, що нараховується на такі виплати), сформованого відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;

— на суму коригування (зменшення) забезпечень (резервів) для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечення (резерву) на відпустки працівникам, інших виплат, пов'язаних з оплатою праці, та витрат на сплату єдиного соціального внеску, що нараховується на такі виплати), на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Таким чином, порядок створення і використання резерву встановлюється згідно з правилами бухгалтерського обліку.

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV).

Отже, з питання відображення в бухгалтерському обліку витрат на оплату фактичних відпусток, відображених до створення резерву відпусток, доцільно звернутись до Міністерства фінансів України.

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.


◦ Офіційні роз’яснення
◦ Оплата праці
◦ Середній заробіток
◦ Відпускні
ДЕМО ДОСТУП