Оприлюднено порядок ведення електронних листків непрацездатності


04.03.2020

На сайті КМУ розміщено постанову уряду «Про особливості ведення Електронного реєстру листків непрацездатності до забезпечення інформаційної взаємодії електронної системи охорони здоров’я з Електронним реєстром листків непрацездатності» від 03.03.2020 р. № 159.

Постановою передбачено, що до забезпечення інформаційної взаємодії електронної системи охорони здоров’я з Електронним реєстром листків непрацездатності (далі — Реєстр) Порядок організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього, затверджений постановою КМУ від 17.04.2019 р. № 328 (далі — Порядок), застосовується з урахуванням того, що:

— внесення даних про тимчасову непрацездатність у Реєстр здійснюється в обсязі, передбаченому пп. 1–5 п. 13 Порядку, особою, що засвідчила тимчасову непрацездатність, або уповноваженою особою (далі — особа, що вносить відомості про тимчасову непрацездатність у Реєстр) з використанням веборієнтованого сервісу внесення даних про тимчасову непрацездатність Реєстру (далі — веборієнтований сервіс) та кваліфікованого електронного підпису. Ці дані застосовуються як медичний висновок та є єдиною підставою для створення листка непрацездатності;

— унікальний номер випадку непрацездатності формується в Реєстрі за результатами внесених даних про тимчасову непрацездатність;

— за дату (час) реєстрації медичного висновку приймається дата (час) електронної позначки часу, що невід’ємно пов’язана з кваліфікованим електронним підписом;

— повідомлення про реєстрацію тимчасової непрацездатності особи, яка не бере участі у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні або щодо якої відсутні відомості в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, повідомлення про реєстрацію тимчасової непрацездатності особи, щодо якої наявна інформація про листок непрацездатності, строк дії якого не закінчився, передбачені п. 16, 17 Порядку, передаються особі, що вносить відомості про тимчасову непрацездатність у Реєстр засобами веборієнтованого сервісу;

— особи, які вносять відомості про тимчасову непрацездатність у Реєстр, ідентифікуються як користувачі веборієнтованого сервісу на підставі відомостей про заклади охорони здоров’я та фізичних осіб — підприємців, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, що передаються Пенсійному фонду України Міністерством охорони здоров’я в місячний строк з дня набрання чинності цією постановою та в подальшому — щотижня, відомостей про їх працевлаштування (надання послуг за цивільно-правовими договорами), що обробляються в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також ідентифікаційних даних кваліфікованого сертифіката відкритого ключа кваліфікованого електронного підпису особи.

Міністерство охорони здоров’я до 01.04.2020 р. має розробити та затвердити за погодженням із ФСС порядок видачі, продовження та обліку листків непрацездатності. А ПФУ до 01.04.2020 р. має забезпечити створення та проведення дослідної експлуатації програмних засобів веборієнтованого сервісу та реєстрацію у веборієнтованому сервісі користувачів на підставі відомостей, зазначених в абзаці шостому п. 1 цієї постанови.


◦ Кадрова документація
◦ Електронна документація
◦ Соціальне страхування
◦ Тимчасова непрацездатність
◦ Листок непрацездатності
ДЕМО ДОСТУП