ДПС у Львівській області інформує, що документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених ПКУ податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин із працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов’язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також отриманих в установленому законодавством порядку контролюючим органом документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків. 

З метою визначення показника середньооблікової кількості працівників та гіг-спеціалістів юридичної особи під час проведення документальних перевірок резидентів Дія Сіті контролюючими органами використовуватимуться дані первинних документів платника податків з урахуванням відповідних методик розрахунку, визначених Інструкцією зі статистики кількості працівників, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005 р. № 286 (далі – Інструкція). 

Так, форми державних статистичних спостережень на підприємствах заповнюються на основі типових форм первинної облікової документації.

До первинної облікової документації для визначення кількісного складу працівників належать:

  • наказ (розпорядження) про прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, припинення трудового договору;
  • особова картка;
  • наказ (розпорядження) про надання відпустки;
  • табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати;
  • розрахунково-платіжні відомості, розрахункові відомості, платіжні відомості;
  • особові рахунки, трудові договори (контракти), цивільно-правові договори й інші документи первинного та бухгалтерського обліку, затверджені у встановленому порядку, що характеризують кількісний та якісний склад працівників, їхній дохід у грошовій, натуральній формах, а також розміри пільг і компенсацій.