Особливості працевлаштування осіб з інвалідністю


04.12.2020

Головне управління Держпраці в Тернопільській області розмістило на сайті відповіді на запитання щодо працевлаштування осіб з інвалідністю.

В якому випадку особі з інвалідністю може бути відмовлено у працевлаштуванні?

Згідно зі ст. 17 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» відмова в укладенні трудового договору або в просуванні по службі, звільнення за ініціативою адміністрації, переведення особи з інвалідністю на іншу роботу без її згоди з мотивів інвалідності не допускається, за винятком випадків, коли за висновком медико-соціальної експертизи стан її здоров’я перешкоджає виконанню професійних обов’язків, загрожує здоров’ю та безпеці праці інших осіб, або продовження трудової діяльності чи зміна її характеру та обсягу загрожує погіршенню здоров’я осіб з інвалідністю.


Особливості надання та тривалість основної щорічної відпустки, що надається особам з інвалідністю

На відміну від звичайних працівників, працівники з інвалідністю, які недавно влаштувалися на роботу та ще не відпрацювали перших шести місяців на підприємстві, можуть скористатися своїм правом піти у щорічну оплачувану відпустку повної тривалості ще до настання шестимісячного строку їх безперервної роботи на цьому підприємстві.

Працівники з інвалідністю, які вже тривалий час працюють на підприємстві, за своїм бажанням мають право піти у щорічну відпустку в зручний для них час (ст. 10 Закону України «Про відпустки»). Згідно зі ст. 6 зазначеного Закону тривалість щорічної основної відпустки для працівників з інвалідністю становить: для I і II груп — 30 календарних днів, для III групи — 26 календарних днів.


Чи може особі з інвалідністю під час прийняття на роботу встановлюватися випробувальний строк?

Згідно зі ст. 26 Кодексу законів про працю України випробування не встановлюється під час прийняття на роботу осіб з інвалідністю, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи.


Які існують заохочення для роботодавців, які створюють робочі місця для працевлаштування осіб з інвалідністю?

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про зайнятість населення» роботодавцю, який працевлаштовує осіб з інвалідністю (яким надано статус безробітного, за направленням територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції), здійснюються компенсаційні виплати в розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць. Компенсація роботодавцю виплачується протягом одного року з дня працевлаштування особи за умови збереження її зайнятості протягом двох років.


Які обов’язки роботодавця в разі працевлаштування осіб з інвалідністю?

Роботодавець у разі працевлаштування осіб з інвалідністю має:

  • виділити та створити робочі місця для працевлаштування осіб з інвалідністю, у тому числі спеціальні робочі місця;
  • створити для осіб з інвалідністю умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації;
  • забезпечити соціально-економічні гарантії, передбачені чинним законодавством;
  • надати Державній службі зайнятості інформацію, необхідну для організації працевлаштування осіб з інвалідністю;
  • надавати звітність до Фонду соціального захисту інвалідів.

 


◦ Трудовi вiдносини
◦ Прийняття на роботу
◦ Особливі категорії працівників
ДЕМО ДОСТУП