Особливості реєстрації юридичної особи


06.03.2020


У листі від 21.02.2020 р. № 1892/8.4.4/32-20 Міністерство юстиції України роз’яснило, що юридичною особою під час реєстрації в поле «Інформація для здійснення зв’язку» заяв про державну реєстрацію вноситься інформація про телефон або адресу електронної пошти чи інформація про телефон та адресу електронної пошти. Фізичні особи — підприємці вносять інформацію про телефон та адресу електронної пошти.

 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Лист

від 21.02.2020 р. № 1892/8.4.4/32-20

 

Міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції

 

На адресу Міністерства юстиції України надходять численні звернення з проханням надати роз’яснення щодо внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — Єдиний державний реєстр) інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою та фізичною особою — підприємцем, у зв’язку з чим повідомляємо наступне.

Пунктом 18 частини другої ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» (далі — Закон про реєстрацію) встановлено, що про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі міститься інформація для здійснення зв’язку з юридичною особою: телефон, адреса електронної пошти.

Наявність аналогічних відомостей у Єдиному державному реєстрі передбачена і щодо фізичної особи — підприємця (п. 8 частини четвертої ст. 9 Закону про реєстрацію).

Верховний Суд України в постанові від 10.03.2015 р. у справі № 21-411а14 зазначив, що розділові знаки і сполучник «також» у сполученні з «а» вказують, що обставини, викладені після сполучника, мають таке саме значення, як і викладені до зазначеного сполучника.

З огляду на це вважаємо, що використання аналогічних за значенням сполучника «та» і розділового знаку «,» в Законі про реєстрацію в частині виокремлення інформації для здійснення зв’язку з юридичною особою та фізичною особою — підприємцем не вимагає одночасної наявності обох засобів зв’язку (телефону та адреси електронної пошти) при заповненні заявником заяви про державну реєстрацію.

Системний аналіз вищезазначених норм дає підстави вважати, що Закон про реєстрацію передбачає варіативність вибору заявником засобів зв’язку, що є однорідними в розумінні Закону про реєстрацію.

Тобто Закон про реєстрацію встановлює обов’язок зазначення інформації для здійснення зв’язку та залишає за заявником право обрати вид засобу такого зв’язку.

Інформація для здійснення зв’язку з юридичною особою та фізичною особою — підприємцем вноситься до Єдиного державного реєстру на підставі відповідних відомостей, що зазначені в заяві про державну реєстрацію.

Порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій на підставі документів, що подаються заявником для державної реєстрації, визначений ст. 25 Закону про реєстрацію.

Відповідно до ст. 25 Закону про реєстрацію державний реєстратор перевіряє подані йому документи на наявність підстав для зупинення розгляду (ст. 27 Закону про реєстрацію) та відмови в державній реєстрації (ст. 28 Закону про реєстрацію).

Однією з підстав для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, є подання документів або відомостей, визначених цим Законом, не в повному обсязі.

Водночас застосування наведеної підстави у випадку незаповнення в заяві про державну реєстрацію всіх полів щодо інформації для здійснення зв’язку є порушенням Закону про реєстрацію та перешкоджає доступу заявників до адміністративних послуг.

Таким чином, у поле «Інформація для здійснення зв’язку» заяв про державну реєстрацію заявником вноситься інформація про телефон або адресу електронної пошти або телефон та адресу електронної пошти.

Додатково інформуємо, що відповідно до ст. 35 Закону про реєстрацію суб’єкти державної реєстрації за порушення законодавства у сфері державної реєстрації несуть відповідальність у порядку, встановленому законом.

Просимо зазначену інформацію довести до відома суб’єктів державної реєстрації, нотаріусів та провести відповідну роз’яснювальну роботу.

 


◦ Офіційні роз’яснення
ДЕМО ДОСТУП