Особливості роботи в нічний час


17.02.2021


У Державному центрі зайнятості роз’яснили особливості виконання роботи в нічний час.

Насамперед нагадаємо, що нічним вважається час з 22:00 до 6:00.


1. Передбачено скорочення тривалості роботи в нічний час

Статтею 54 КЗпП передбачено, що в разі роботи в нічний час встановлена тривалість роботи (зміни) скорочується на одну годину. Це правило не поширюється на працівників, для яких уже передбачено скорочення робочого часу (п. 2 частини першої та частина третя ст. 51 КЗпП). Тривалість нічної роботи зрівнюється з денною в тих випадках, коли це необхідно за умовами виробництва, зокрема, у безперервних виробництвах, а також на змінних роботах за шестиденного робочого тижня з одним вихідним днем. Під час роботи в нічний час може скорочуватися лише тривалість зміни, при цьому тижнева норма годин робочого часу не скорочується. Тобто в одну ніч тривалість роботи може бути скорочена на одну годину, а через декілька днів на цей же час має бути продовжена тривалість роботи в денний час. Тому скорочення тривалості роботи в нічний час провадиться в межах встановленого працівнику режиму робочого часу. Графіки змінності мають забезпечити відпрацювання 40-годинного робочого тижня. Тривалість роботи не скорочується в разі, коли працівник прийнятий для роботи лише в нічні зміни.

2. Встановлено гарантії в оплаті праці за роботу в нічний час

Як передбачено ст. 108 КЗпП, робота в нічний час оплачується в підвищеному розмірі, встановленому генеральною, галузевою (регіональною) угодами та колективним договором, але не нижче 20 % тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи в нічний час. Статтею 3-1 Закону України «Про оплату праці» визначено, що розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати. Під час обчислення розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров'я, за роботу в нічний та надурочний час, роз'їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

3. Робота в нічний час дає змогу вийти на пенсію на пільгових умовах

Робота в нічний час враховується як шкідливий виробничий фактор, який дає право виходу на пенсію за віком на пільгових умовах. Визначити, які категорії працівників мають право на достроковий вихід на пенсію, дозволяє постанова КМУ «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» від 24.06.2016 р. № 461. Зокрема, Список № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, вказує, що таке право мають робітники метрополітену, постійно зайняті тільки в нічний час на роботах у тунелях і підземних спорудах (за наявності відповідного страхового стажу).

4. Заборонено залучати окремі категорії працівників до роботи в нічний час

Відповідно до ст. 54 КЗпП забороняється залучення до роботи в нічний час:

  • вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років;
  • осіб, молодших 18 років;
  • інших категорій працівників, передбачених законодавством (наприклад, батьків, які виховують дитину без матерів, та інших осіб, зазначених у ст. 186-1 КЗпП).

Представники Держпраці вказують на імперативний характер заборони: оскільки забороняється залучати певні категорії працівників до нічних робіт, якщо вечірня зміна хоча б частково припадає на час після 22:00, вони не повинні працювати. Водночас виникають дискусії через положення ст. 175 КЗпП, у яких йдеться про заборону залучення до роботи в нічний час усіх жінок за винятком визначених КМУ галузей. Відповідний перелік так і не був затверджений. Тому можна дійти висновку, що заборону не слід сприймати як категоричну.

5. Можливе залучення до роботи в нічний час окремих категорій осіб за деяких умов

Окремі категорії працівників допускається залучати до нічних робіт за деяких умов:

 

 


◦ Робочий час
◦ Робота у вихідні й святкові дні та в нічний час
ДЕМО ДОСТУП