Особливості трудових відносин з неповнолітніми


10.08.2020

Держпраці надало роз’яснення щодо особливостей роботи неповнолітніх працівників. Зокрема, зазначено, що неповнолітніми вважаються особи віком від 14 до 18 років. У трудових правовідносинах вони прирівнюються у правах до повнолітніх, а у сфері охорони праці, робочого часу, відпусток і деяких інших умов праці такі особи мають право на пільги, установлені законодавством.

Згідно зі ст. 188 КЗпП приймати на роботу можна осіб, яким виповнилося 16 років. Як виняток, за згодою одного з батьків або особи, що його замінює, можуть прийматися на роботу особи, які досягли 15 років. Роботодавець має право приймати на роботу осіб з 14 років за таких умов:

  • неповнолітній виконуватиме легку роботу, що не завдає шкоди здоров’ю та не порушує процесу навчання;
  • робота виконуватиметься у вільний від навчання час;
  • отримано згоду одного з батьків або особи, яка їх замінює.

З неповнолітніми працівниками трудові договори обов’язково укладаються в письмовій формі, що передбачено п. 5 частини першої ст. 24 КЗпП. Роботодавець зобов’язаний подати повідомлення про прийняття неповнолітнього працівника на роботу до органу ДФС, як і в усіх інших випадках, до початку його роботи (частина третя ст. 24 КЗпП).

Під час прийняття на роботу неповнолітніх працівників випробувальний строк їм не встановлюють, що визначено частиною третьою ст. 26 КЗпП. Якщо неповнолітній працевлаштується вперше, то не пізніше п’яти днів після прийняття його на роботу роботодавець повинен оформити йому трудову книжку (ст. 48 КЗпП).

Обов’язковою умовою прийняття на роботу неповнолітніх є те, що ця категорія працівників має прийматися на роботу лише після проходження попереднього медичного огляду (ст. 191 КЗпП). Надалі такі працівники обов’язково повинні проходити медичний огляд: щороку до досягнення ними 21 року відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. № 246. Відповідно до ст. 169 КЗпП організовувати та фінансувати попередній (під час прийняття на роботу) та періодичні обов’язкові медичні огляди неповнолітніх працівників повинен роботодавець.

Основними гарантованими законодавством правами неповнолітніх осіб у трудових правовідносинах є:

  • право на скорочену тривалість робочого часу (ст. 51 КЗпП), а саме:

від 16 до 18 років — 36 годин на тиждень;

від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють у період канікул) — 24 години на тиждень;

  • право на щорічну відпустку тривалістю 31 календарний день у зручний час (ст. 75, 195 КЗпП, ст. 6, 10 Закону України «Про відпустки»);
  • заборона залучення до нічних, надурочних робіт та робіт у вихідні дні, а також до важких, підземних, робіт із шкідливими або небезпечними умовами праці (ст. 55, 63, 190, 192 КЗпП, ст. 11 Закону України «Про охорону праці»);
  • обмеження звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, тобто трудові відносини припиняються лише за згодою районної (міської) служби у справах дітей, при цьому з обов’язковим працевлаштуванням у разі звільнення з підстав, передбачених п. 1, 2 і 6 ст. 40 КЗпП (ст. 198 КЗпП).

 


◦ Офіційні роз’яснення
◦ Трудовi вiдносини
◦ Трудові відносини з неповнолітніми
ДЕМО ДОСТУП