Передбачається змінити звіт про заплановане масове вивільнення працівників


11.01.2021

Розмір допомоги на оздоровлення |Роботодавці зобов’язані своєчасно та в повному обсязі подавати центрам зайнятості інформацію про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання.

Згадана інформація подається не пізніше ніж за два місяці до вивільнення (не пізніше ніж за 30 календарних днів до вивільнення в разі звільнення держслужбовців відповідно до п. 1 та 11 частини першої ст. 87 Закону України «Про державну службу»). Такий обов’язок встановлено п. 4 частини третьої ст. 50 Закону України «Про зайнятість населення».

Звітність подається за формою № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці», затвердженою наказом Мінсоцполітики України від 31.05.2013 р. № 317. Проте Мінекономіки України пропонує скасувати цю форму звітності та затвердити оновлений звіт.

Розроблено проєкт наказу Мінекономіки України «Про затвердження Порядку подання роботодавцями державній службі зайнятості інформації про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці». Оновлена форма звітності дублює наявну форму № 4-ПН, за винятком особливостей подання інформації в разі вивільнення держслужбовців.


◦ Звітність
ДЕМО ДОСТУП