Перерахунок середньої зарплати, якщо виплату нараховано після закінчення розрахункового періоду


05.07.2019

У листі від 09.12.2011 р. № 1105/13/81-11 Міністерство соціальної політики України роз’яснило, що при розрахунку середньої зарплати для оплати часу відпусток, лише премії включаються в заробітну плату того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю, всі інші виплати мають враховуватись в ті місяці, за які їх здійснено. З останніх рядків листа бачимо, що йдеться про врахування «перехідних» відпускних. Вважається, що такий же підхід слід застосовувати й до зарплатних помилок, коли, наприклад, працівнику донараховують зарплату за попередні періоди.

А якщо працівник звільнився, а йому нараховано премію за час, коли він ще працював? Адже це поширена практика, коли у липні нараховують премію за червень, у серпні — за липень тощо. Треба перерераховувати середню зарплату для оплати компенсації за невикористану відпустку? Відповідь на це питання — в одному з найближчих номерів журналу «Заробітна плата».

 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 09.12.2011 р. № 1105/13/81-11

Щодо обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток

Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист щодо обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток і повідомляє.

Статтею 21 Закону України "Про відпустки" встановлено, що заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до її початку.

Незалежно від тривалості наданої відпустки (24, 48 тощо календарних днів), її оплата провадиться у зазначеному порядку, тобто, за три дні до початку відпустки.

При цьому слід враховувати, що за час відпустки за працівником має зберігатися як місце роботи, так і середня заробітна плата, яка розраховується відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 N 100 (далі - Порядок).

Пунктом 2 Порядку визначено, що обчислення середньої заробітної плати у цих випадках провадиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки.

Згідно з пунктом 3 Порядку до складу виплат, які враховуються при обчисленні середньої заробітної плати для оплати часу відпусток включаються: основна заробітна плата, доплати і надбавки, премії, які мають постійний характер; індексація та виплати за час, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки, виконання державних і громадських обов'язків, службового відрядження тощо), та допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.

Відповідно до Порядку лише премії включаються в заробітну плату того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю, всі інші виплати мають враховуватись в ті місяці, за які їх здійснено.

Отже, при обчисленні середньої заробітної плати для оплати відпусток середній заробіток, який виплачувався у липні ц. р. за час щорічної відпустки, яка надавалась у серпні 2011 року, має враховуватись як виплати серпня 2011 року.

Директор Департаменту                                                    О. Товстенко

 


ДЕМО ДОСТУП