Підвищення кваліфікації працівника: коли оподатковувати ПДФО


10.02.2020


Головне управління ДПС у Запорізькій області на сайті роз’яснює, що з метою оподаткування податком на доходи фізичних осіб не включається до складу оподатковуваних доходів таких фізичних осіб сума, сплачена будь-якою юридичною або фізичною особою на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за здобуття освіти, за підготовку чи перепідготовку платника податку, але не вище трикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за кожний повний або неповний місяць навчання, підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи (пп. 165.1.21 ПКУ).

Також згідно з пп. 165.1.37 ПКУ до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу не включається сума витрат роботодавця у зв’язку з підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) платника податку згідно із законом.

Професійне навчання працівників здійснюється безпосередньо в роботодавця, на договірній основі у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, на підприємствах, в установах або організаціях (ст. 6 Закону України «Про професійний розвиток працівників» від 12.01.2012 р. № 4312-VI).

Отже, витрати роботодавця у зв’язку з підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) працівника не включаються до складу оподатковуваного доходу такої фізичної особи (працівника). У разі отримання інформаційно-консультаційних послуг (семінари, конференції) необхідно враховувати умови договору.

Так, якщо працівник бере участь у семінарах та конференціях, то в разі якщо запрошеною стороною такого заходу та за умовами договору отримувачем інформаційно-консультаційних послуг є юридична особа (роботодавець), інтереси якої представляє працівник, то сума, сплачена юридичною особою (роботодавцем) за участь у семінарі (конференції), не є доходом такого працівника та об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб.

Якщо за умовами договору запрошеною стороною та отримувачем інформаційно-консультаційних послуг є працівник, то сума, сплачена роботодавцем за участь у семінарі (конференції) за такого працівника, визначається як додаткове благо і, як наслідок, включається до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу та оподатковується за ставкою 18 % та військовим збором за ставкою 1,5 %.


◦ Офіційні роз’яснення
◦ Облік та оподаткування
◦ ПДФО та ВЗ
ДЕМО ДОСТУП