Подання повідомлення про прийняття на роботу день у день


05.12.2019


На сайті Управління Держпраці у Чернівецькій області розміщено відповіді на запитання роботодавців, що надійшли в режимі онлайн-прийому.

Одне із запитань такого змісту:

«Які наслідки загрожують роботодавцю, якщо повідомлення про прийняття на роботу подано до ДПС у день прийняття працівника?».


Відповіла на запитання заступник директора департаменту з питань праці, начальник відділу з питань трудових відносин Державної служби України з питань праці Олена Коновалова. Посадовець Держпраці зазначила таке.

 

Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому КМУ.

Порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу затверджений постановою КМУ від 17.06.2015 р. № 413. Зокрема, цією Постановою передбачено, що повідомлення про прийняття працівника на роботу подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи ФОП — суб’єктом господарської діяльності до територіальних органів ДПС за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за формою згідно з додатком до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором.

Норми ст. 24 КЗпП та Постанови № 413 поширюються на всі випадки, коли працівник виконує роботу на умовах трудового договору. При цьому він не може бути допущений до роботи без подання повідомлення до Державної податкової служби та її територіальних органів, оскільки в згаданих законодавчих актах чітко визначено, що повідомлення до ДПС подається до початку роботи працівника.

У додатку до Постанови № 413 у графах № 8 і 9 форми повідомлення про прийняття працівника на роботу подається інформація про дату видання наказу й дату виходу на роботу та зазначається дата формування повідомлення. Тож повідомлення про прийняття на роботу є частиною укладання трудового договору.

Повідомлення про прийняття працівника на роботу подається до початку його роботи за укладеним трудовим договором одним із таких способів:

— засобами електронного зв’язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу та електронного підпису;

— на паперових носіях разом з копією в електронній формі; 

— на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п’ятьма особами.

Таким чином, законодавство не передбачає необхідності подання повідомлення напередодні або за кілька днів до дня початку роботи. Достатньо виконати вимогу подання такого повідомлення до початку роботи по часу. Наприклад, працівник починає свою роботу о 16 годині, а повідомлення подано о 9-й. Таким чином, вимоги ст. 24 КЗпП будуть виконані.

У разі подання повідомлення засобами електронного зв’язку із використанням електронного цифрового підпису працівник може бути допущений до роботи одразу після відправлення такого повідомлення.

У разі допущення з будь-яких причин працівника до роботи одночасно із направленням повідомлення або того ж дня, але пізніше за часом має місце порушення вимог законодавства про працю, яке усунуто роботодавцем самостійно (до початку інспекційного відвідування).

У такому випадку посадова особа суб’єкта господарювання може бути притягнена до адміністративної відповідальності за частиною першою ст. 41 КУпАП (від 30 до 100 нмдг, або від 510 до 1700 грн), суб’єкт господарювання — до фінансової відповідальності за абзацом восьмим частини другої ст. 265 КЗпП (одна мінімальна заробітна плата — 4173 грн).

Якщо ж повідомлення не було направлено до органів ДПС і цей факт встановлений інспектором праці під час інспекційного відвідування, то має місце порушення вимог ст. 24 КЗпП в частині допуску працівника до роботи без оформлення трудових відносин, що тягне за собою відповідальність, передбачену абзацом другим частини другої ст. 265 КЗпП (30 мінімальних заробітних плат — 125 190 грн) та частиною третьою ст. 41 КУпАП (від 500 до 1000 нмдг, або від 8500 до 17 000 грн).


ДЕМО ДОСТУП