Порядок внесення запису в трудову книжку, якщо помер підприємець-роботодавець


◦ Кадрова документація
◦ Трудова книжка
◦ Офіційні роз’яснення
01 жовтня 2020 р.

Головний державний інспектор відділу з питань здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці у Рівненській області Тарас Дуляницький роз’яснює з цього приводу таке.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника. Відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 р. № 58, трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації (далі — підприємство) усіх форм власності або у фізичної особи понад п’ять днів, у тому числі осіб, які є співвласниками (власниками) підприємств, селянських (фермерських) господарств, сезонних і тимчасових працівників, а також позаштатних працівників за умови, якщо вони підлягають державному соціальному страхуванню.

Підпункт 2.4 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників передбачає, що всі записи в трудовій книжці про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу або звільнення, а також про нагороди та заохочення вносяться власником або уповноваженим ним органом після видання наказу (розпорядження), але не пізніше тижневого строку, а в разі звільнення — у день звільнення і повинні точно відповідати тексту наказу (розпорядження).

Трудовий договір оформлюється наказом та повідомленням до територіального органу Державної податкової інспекції за місцем реєстрації фізичної особи — підприємця за формою, яка визначена постановою КМУ «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» від 17.06.2015 р. № 413.

Трудовий договір не реєструється в Державній службі зайнятості, а отже, центр зайнятості жодним чином не може внести запис про звільнення до трудової книжки та припинити трудовий договір з ФОП.

Чинним законодавством також не передбачено внесення запису в трудову книжку спадкоємцями померлої фізичної особи — підприємця.

Враховуючи зазначене вище, для встановлення факту припинення трудових відносин відповідно до ст. 232 КЗпП слід звернутися із заявою до суду в порядку окремого провадження про встановлення юридичного факту.

Додамо, що в журналі «Заробітна плата» № 7/2020 редакція дійшла такого ж висновку.

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП