Припинення трудового договору в разі смерті роботодавця: проєкт порядку


◦ Зміни в законодавстві
◦ Перспективні проєкти
◦ Офіційні роз’яснення
24 серпня 2022 р.

СПО об'єднань профспілок оприлюднило проєкт постанови КМУ, якою пропонується затвердити Порядок припинення трудового договору в разі смерті роботодавця — фізичної особи або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою.

Порядком визначається детальна процедура та алгоритм дій працівника, який бажає припинити трудовий договір у зв’язку зі смертю роботодавця фізичної особи або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою, встановлюються обов’язки та повноваження центрів зайнятості у разі подання працівником заяви про припинення трудового договору на підставі п. 8-1 частини першої ст. 36 КЗпП, регламентуються особливості взаємодії з ПФУ та ДПСУ.

Так, у Порядку передбачено, що для припинення трудового договору працівник подає в електронній або паперовій формі до будь-якого районного, міськрайонного, міського центру зайнятості, філії регіонального центру зайнятості:

  • заяву про припинення трудового договору (далі заява) з викладенням відповідної інформації про смерть роботодавця фізичної особи або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою (далі підстави для припинення трудового договору) та згоду на обробку персональних даних;
  • копії документів, що підтверджують обставини, зазначені у п. 8-1 частини першої ст. 36 КЗпП (за наявності);
  • завірені в установленому порядку копію документа, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган паспорт громадянина України з відповідною відміткою);
  • інформацію про роботодавця: прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) роботодавця фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або індивідуальний податковий номер (для фізичної особипідприємця);
  • копію примірника трудового договору або наказу (розпорядження) проприйняття на роботу, а в разі їх відсутності відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
  • копію трудової книжки (за наявності).

У день подання від працівника заяви центр зайнятості повідомляє про припинення трудового договору Пенсійний фонд та ДПС та направляє відповідну інформацію.

Датою припинення трудового договору вважатиметься день подання заяви працівником.

Протягом трьох робочих днів з дня надходження інформації про припинення трудового договору Пенсійним фондом вноситься відповідна інформація до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

На вимогу працівника центр зайнятості вносить запис про припинення трудового договору до трудової книжки, яку надав працівник, із зазначенням причини звільнення, але не раніше ніж через три робочі дні з дня подання заяви.

Центр зайнятості обробляє інформацію, зазначену в цьому Порядку, з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та використовує їх лише з метою виконання обов’язків, покладених на нього відповідно до частини третьої ст. 36 КЗпП.

 


Відділ передплати
0 800 214 008

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП