Призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності: три роз’яснення ФСС


26.02.2020

У листі від 20.02.2019 р. № 450-03-1 Фонд соціального страхування України надав відповіді на три запитання щодо призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності.

У першому запитанні йшлося про випадок, коли працівник звернувся за призначенням допомоги по тимчасовій непрацездатності після закінчення робочого дня. Не всі працівники знають, що в такому разі вони мають право відкрити листок непрацездатності з наступного дня. Тож ФСС роз’яснює, що якщо працівник не скористався цим правом і відкрив листок у день звернення, то перші 5 днів, що оплачуються за кошти роботодавця, слід рахувати з дня відкриття листка непрацездатності. І тут у роботодавця постає питання: як оплачувати день «накладки»? Допомога по тимчасовій непрацездатності за своє суттю — це компенсація зарплати за час непрацездатності. Тож якщо працівник цей день відпрацював, йому буде нараховано зарплату, і про оплату цього дня як дня непрацездатності не може бути й мови. Тому роботодавець оплатить за власні кошти лише решту — 4 дні непрацездатності.

У другому запитанні йшлося про те, скільки днів непрацездатності можна оплатити сезонним працівникам. У цьому разі відповідь однозначна — допомога по тимчасовій непрацездатності буде надаватися лише за 75 днів хвороби.

У відповідь на третє запитання щодо оплати листка непрацездатності для догляду за хворою дитиною віком до 14 років, за хворим членом сім'ї ФСС цитує норму Закону № 1105, якою передбачено, що допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років, по догляду за хворим членом сім'ї та в разі захворювання матері або іншої особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, не надається, якщо застрахована особа перебувала в цей час у щорічній (основній чи додатковій) відпустці, додатковій відпустці у зв'язку з навчанням або творчій відпустці.

 

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

Лист

від 20.02.2019 р. № 450-03-1

 

Щодо призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності

 

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування України (далі — Фонд), розглянувши <...> звернення, повідомляє.

Відповідно до ст. 31 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105 (далі — Закон № 1105) підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.

 

До запитання 1

Згідно із ст. 22 Закону № 1105 допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, оплачується Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності застрахованим особам починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення МСЕК інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності).

Пунктом 2.6 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13.11.2001 р. № 455, передбачено, що особам, які звернулись за медичною допомогою та визнані непрацездатними після завершення робочого дня, листок непрацездатності може видаватись, за їх згодою, з наступного календарного дня.

Якщо застрахована особа не скористалася правом на отримання листка непрацездатності з наступного дня, а отримала в день звернення, то перші п'ять календарних днів для оплати за рахунок роботодавця необхідно рахувати з першого дня непрацездатності.

 

До запитання 2

Абзацом четвертим частини другої ст. 22 Закону № 1105 визначено, що застрахованим особам, які працюють на сезонних і тимчасових роботах, допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, надається не більш як за 75 календарних днів протягом календарного року.

Отже, в разі якщо застрахована особа, яка працює на сезонних або тимчасових роботах, хворіє протягом календарного року сумарно більше 75 календарних днів, допомога по тимчасовій непрацездатності їй буде надаватися лише за 75 днів хвороби.

 

До запитання 3

Частиною шостою ст. 22 Закону № 1105 чітко визначено, що допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років, по догляду за хворим членом сім'ї та в разі захворювання матері або іншої особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, не надається, якщо застрахована особа перебувала в цей час у щорічній (основній чи додатковій) відпустці, додатковій відпустці у зв'язку з навчанням або творчій відпустці.


◦ Офіційні роз’яснення
◦ Соціальне страхування
◦ Тимчасова непрацездатність
ДЕМО ДОСТУП