Робота в нічний час: роз’яснення фахівців


28.04.2021

Логотип
Фахівці Координаційного центру з надання правової допомоги відповіли на запитання, що стосуються залучення працівників до роботи в нічний час.

 


Який час згідно із законодавством вважається нічним?

Питання тривалості, режиму та порядку обліку робочого часу регулюються КЗпП. Нічним вважається час з 22 години вечора до 6 години ранку. Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Статтею 54 КЗпП передбачено, що за умови роботи в нічний час встановлена тривалість роботи (зміни) скорочується на одну годину. Це правило не поширюється на працівників, для яких уже передбачено скорочення робочого часу, а саме на працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці (не більш як 36 годин на тиждень), та на окремі категорії працівників (учителів, лікарів та інших). Тривалість роботи також не скорочується, якщо працівник прийнятий для роботи лише в нічний час.

Тривалість нічної роботи може прирівнюватись до денної в таких випадках:

  • коли це необхідно за умовами виробництва, зокрема, в безперервних виробництвах;
  • на змінних роботах за шестиденного робочого тижня з одним вихідним днем.

Як оплачується робота в нічний час?

Робота в нічний час оплачується в підвищеному розмірі, встановленому генеральною, галузевою (регіональною) угодами та колективним договором, але не нижче 20 % тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи в нічний час (ст. 108 КЗпП).

Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати. Під час обчислення розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат (ст. 3-1 Закону України «Про оплату праці»).


Чи є можливість отримувати пенсію на пільгових умовах, якщо особа виконувала роботу в нічний час?

Робота в нічний час враховується як шкідливий виробничий фактор, який дає право особі отримувати пенсію за віком на пільгових умовах. Перелік посад, робота на яких дає працівникам право вийти на пенсію раніше встановленого законодавством строку, наведено в постанові КМУ від 24.06.2016 р. № 461.


Кого забороняється залучати до роботи в нічний час?

Згідно зі ст. 55 КЗпП до роботи в нічний час забороняється залучати:

  • вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років;
  • осіб, молодших 18 років;
  • працівників інших категорій, передбачених законодавством, зокрема, батьків, які виховують дітей без матері (в тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також опікунів (піклувальників), одного з прийомних батьків, одного з батьків-вихователів.

Залучення жінок до робіт у нічний час не допускається, за винятком тих галузей народного господарства, де це зумовлено особливою необхідністю, і дозволяється як тимчасовий захід. Зазначені обмеження не поширюються на жінок, які працюють на підприємствах, де зайняті лише члени однієї сім’ї.

До роботи в нічний час за деяких умов можна залучати такі категорії працівників:

  • осіб з інвалідністю — лише за їх згодою та за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям;
  • осіб похилого віку — тільки за їх згодою та за умови, що це дозволено їм за станом здоров’я.

 


◦ Робочий час
◦ Робота у вихідні й святкові дні та в нічний час
ДЕМО ДОСТУП