Розширено повноваження Держпраці


04.11.2021


З 03.11.2021 року вступила в дію Постанова КМ України "Про внесення змін до Положення про Державну службу України з питань праці" № 1117 від 28 жовтня 2021 р.

Нові повноваження Держпраці:

  • проводити перевірку стосовно: родовищ корисних копалин, гірничо-технічних, інженерно-геологічних, гідрогеологічних та інших умов їх розробки, будівництва та експлуатації підземних споруд, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва; виконання вимог щодо охорони надр під час встановлення кондицій на мінеральну сировину та експлуатації родовищ корисних копалин;
  • забезпечувати самопредставництво інтересів Держпраці в судах України, зокрема через територіальні органи Держпраці;
  • надсилати роботодавцям подання про невідповідність окремих посадових осіб займаній посаді, передавати матеріали відповідним органам для притягнення таких осіб до відповідальності згідно із законом.

 


◦ Зміни в законодавстві
ДЕМО ДОСТУП