Штрафні санкції за неподання інформації про доходи, виплачені фізособам, в т.ч. підприємцям


24.05.2021

Головне управління ДПС у м. Києві, роз’яснюючи питання застосування штрафних санкцій за порушення платником податків порядку подання інформації про фізичних осіб — платників податків, зазначає, що під час нарахування (виплати) доходів фізичним особам — підприємцям (не залежно від системи оподаткування) та самозайнятим особам податкові агенти зобов'язані відобразити такі доходи у податковому розрахунку за звітний квартал, у якому вони були нараховані.

Головне управління ДПС у м. Києві звертає увагу, що платники податків, у тому числі податкові агенти, платники єдиного внеску, зобов'язані подавати контролюючим органам у строки, встановлені Податковим кодексом України (далі — ПКУ) для податкового кварталу, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, з розбивкою по місяцях звітного кварталу (ст. 51 ПКУ).

Під час нарахування (виплати) доходів фізичним особам — підприємцям (не залежно від системи оподаткування) та самозайнятим особам податкові агенти зобов'язані відобразити такі доходи у податковому розрахунку за звітний квартал, у якому вони були нараховані (п. 176.2 ПКУ).

Неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не в повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р. № 4, якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов'язань платника податку та/або до зміни платника податку, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 2040 гривень (п. 119.1 ПКУ).

Відповідно до п. 111.4 ПКУ, особа вважається такою, що вчинила правопорушення повторно, якщо вона була притягнута до відповідальності у встановленому ПКУ порядку.

Одночасно, на посадових осіб підприємств, установ, організацій, а також на громадян - суб'єктів підприємницької діяльності за неподання або подання з порушенням термінів податкової звітності може бути накладено адміністративний штраф (ст. 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі — КпАПП) та на підставі ст. 163-4 КпАПП призначена міра відповідальності у розмірі від 2-х до 3-х неоподаткованих мінімумів доходів громадян (далі — нмдг), при повторному порушенні протягом року — від 3-х до 5-ти нмдг.

Крім того, відповідно до п. 119.3 ПКУ штрафи, передбачені п. 119.1 ПКУ, не застосовуються у випадках, якщо помилки щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків у податковій звітності, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13.01. 2015 р.  № 4, були виправлені податковими агентами самостійно, у тому числі протягом 30 календарних днів з дня надходження повідомлень про помилки, виявлені контролюючим органом.

Дані повідомлення щодо допущених помилок (з переліком кодів помилок) надходять у Електронний кабінет, для перегляду необхідно вибрати період який відповідає останньому місяцю звітного кварталу за який подано розрахунок.
 

Довідково: Нараховані (виплачені) доходи фізичним особам, які відображаються в податковому розрахунку сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску служать інформаційним наповненням Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (скорочено ДРФОПП або ДРФО) щодо джерела отримання доходів, об'єктів оподаткування, сум нарахованих та/або отриманих доходів, сум нарахованих та/або сплачених податків.

Державний реєстр фізичних осіб - платників податків - автоматизований банк даних, який створений для забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які зобов'язані сплачувати податки, збори, інші обов'язкові платежі до бюджетів та внески до державних цільових фондів у порядку і на умовах, що визначаються законодавчими актами України.

Відповідно до п. 70.1 ст. 70 ПКУ Державна податкова служба України формує та здійснює ведення даного реєстру.

 


◦ Облік та оподаткування
◦ Перевірки та відповідальність
◦ Відповідальність за порушення податкового законодавства
ДЕМО ДОСТУП