Строки подання персоніфікованих даних за 2000–2016 роки для військових частин


29.08.2019


Уряд визначив механізм, форму та строки подання до управлінь ПФУ персоніфікованих відомостей про грошове забезпечення та сплату страхових внесків за період із 1 липня 2000 р. до 31 грудня 2016 р., якщо їх немає в реєстрі застрахованих осіб.

Відомості про періоди служби, суми грошового забезпечення та сплату страхових внесків вносить ПФУ до реєстру застрахованих осіб на підставі інформації з податкових розрахунків за формами № 8ДР і № 1ДФ. Їх ДФС передає ПФУ в електронному вигляді на центральному рівні. ПФУ обчислює щомісячні суми грошового забезпечення, виходячи із середнього розміру сум доходу квартальної звітності за формами № 8ДР і № 1ДФ за період, за який подано інформацію.

Якщо інформації щодо податкового розрахунку сум доходу немає, відомості про періоди служби, суми грошового забезпечення та сплату страхових внесків вносять територіальні органи ПФУ на підставі поданого військовими частинами чи органами, які виплачують (виплачували) грошове забезпечення, звіту за формою згідно з додатком до Порядку, затвердженого постановою КМУ.

Страхувальники подають звіт до територіальних органів ПФУ у такі строки:

  • за період із 1 липня 2000 р. до 31 грудня 2003 р. — не пізніше 1 грудня 2019 р.;
  • за період із 1 січня 2004 р. до 31 грудня 2007 р. — не пізніше 1 травня 2020 р.;
  • за період із 1 січня 2008 р. до 31 грудня 2011 р. — не пізніше 1 жовтня 2020 р.;
  • за період із 1 січня 2012 р. до 31 грудня 2015 р. — не пізніше 1 жовтня 2021 р.;
  • за період із 1 січня 2015 р. до 31 грудня 2016 р. — не пізніше 11 жовтня 2022 р.

Такий звіт подають у вигляді електронного документа (через веб-портал електронних послуг ПФУ з використанням кваліфікованого електронного підпису).

У разі неможливості подати звіт у вигляді електронного документа, його подають на паперових носіях, завіреним підписом керівника страхувальника та скріпленим печаткою (за наявності). Подає його страхувальник разом із звітом в електронній формі на електронних носіях інформації.

Поштою подати такий звіт неможливо.

 


ДЕМО ДОСТУП