Терміни доведення графіків роботи


15.08.2019


У листі від 09.07.2019 р. № 799/0/204-19 Мінсоцполітики повідомляє, що графіки змінності доводяться до відома працівників, як правило, не пізніше чим за один місяць до введення їх в дію, аргументуючи це тим, що досі чинними є Типові правила внутрішнього трудового розпорядку, затверджені постановою Держкомпраці СРСР за погодженням з ВЦРПС від 20.07.1984 р. № 213.

 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 09.07.2019 р. N 799/0/204-19

Директоратом норм та стандартів гідної праці Міністерства соціальної політики розглянуто Ваше електронне звернення і в межах компетенції повідомляється.

Встановлення режиму роботи - це право підприємства, установи, організації, яке реалізується роботодавцем та трудовим колективом за погодженням з профспілковим комітетом.

Відповідно до статті 57 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП) час початку і закінчення щоденної роботи (зміни) передбачаються правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності у відповідності із законодавством.

Згідно зі статтею 50 КЗпП нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.

При змінних роботах працівники чергуються в змінах рівномірно в порядку, встановленому правилами внутрішнього трудового розпорядку (стаття 58 КЗпП). Режим роботи, тривалість робочого часу і часу відпочинку працівників конкретного підприємства (установи) встановлюються роботодавцем самостійно у правилах внутрішнього трудового розпорядку або у колективному договорі з дотриманням норм законодавства про працю.

Відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР" від 12.09.91 в Україні чинні Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для робітників та службовців підприємств, установ, організацій, затверджені постановою Держкомпраці СРСР за погодженням з ВЦРПС від 20.07.84 N 213, в частині, що не суперечить Конституції і законам України.

Пунктом 13 Типових правил передбачено, що графіки змінності доводяться до відома працівників, як правило, не пізніше чим за один місяць до введення їх в дію.

Одночасно повідомляємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, вони мають інформаційно-рекомендаційний характер.

 

Керівник експертної групи з питань оплати праці
у бюджетній сфері та 
грошового забезпечення Директорату                            А. Литвин


ДЕМО ДОСТУП