Типові порушення трудового законодавства


03.06.2021

Управління Держпраці у Сумській області навело статистику порушень трудового законодавства за результатами перевірок. Повідомляється, що на початок травня 2021 р. Управлінням Держпраці у Сумській області на предмет трудового законодавства вже перевірено 103 підприємства, однак лише 21 акт, складений за результатами проведення планового заходу державного нагляду (контролю), виявився без порушень.

Підсумовуючи результати проведених перевірок, фахівці Держпраці встановили найтиповіші помилки роботодавців, серед яких:

 • виплата заробітної плати проводиться з порушенням строків, установлених частиною першою ст. 115 КЗпП та частиною першою ст. 24 Закону про оплату праці, а саме пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Як зрозуміло з діаграми, таке порушення є майже в кожного 2-го суб’єкта господарювання (частина перша ст. 115 КЗпП);
 • заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується пізніше ніж за три дні до початку відпустки (частина четверта ст. 115 КЗпП);
 • трудовий договір, укладений на невизначений строк, розривається працівником за відсутності письмового попередження роботодавця за два тижні (частина перша ст. 38 КЗпП);
 • у разі звільнення працівників виплата всіх сум, що належать їм від підприємства, установи, організації, провадиться не в день звільнення. У зв’язку із невиплатою належних сум під час звільнення у строки, зазначені у ст. 116 КЗпП, з вини роботодавця працівникам не виплачено середнього заробітку за весь час затримки по день фактичного розрахунку (ст. 116 КЗпП, ст. 117 КЗпП);
 • несвоєчасне подання повідомлення до органу ДПС про прийняття на роботу працівника (постанова КМУ від 17.06.2015 р. № 413);
 • працівників не ознайомлюють з правилами внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві (ст. 29 КЗпП);
 • не проводиться індексація заробітної плати (ст. 95 КЗпП);
 • працівники не повідомлені за два місяці про зміну істотних умов праці (ст. 32 КЗпП);
 • святкові, понаднормові та нічні не оплачуються відповідно до чинного законодавства (ст. 106, 107, 108 КЗпП);
 • на підприємствах не складаються графіки відпусток (ст. 79 КЗпП);
 • робота у вихідні дні здійснюється без дозволу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) (ст. 71 КЗпП);
 • роботодавцем не забезпечується достовірний облік виконуваної працівником роботи (ст. 30 КЗпП);
 • трудова книжка не видається працівнику в день звільнення (ст. 47 КЗпП);
 • відпустка без збереження заробітної плати становить понад 15 календарних днів на рік (ст. 84 КЗпП);
 • працівники відпрацьовують надурочних понад 120 годин на рік (ст. 65 КЗпП);
 • допомога по тимчасовій непрацездатності застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), інших підставах, передбачених законом, виплачується не в найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати (Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV).

На діаграмі вказано посилання на підпункти, пункти, частини, статті нормативно-правових актів, які порушуються найчастіше, та зазначено кількість роботодавців, у яких встановлено факт недотримання конкретної норми законодавства.


◦ Перевірки та відповідальність
◦ Відповідальність за порушення трудового законодавства
ДЕМО ДОСТУП