Умови виходу на пенсію за віком у 2022 році, індесація та перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам


◦ Соціальне страхування
◦ Пенсійне забезпечення
17.01.2022

 1. Вік виходу на пенсію за віком згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р. №1058 (далі — Закон № 1058) у кожному конкретному випадку визначається залежно від набутого особою страхового стажу на момент досягнення 60-річного віку.

Так, для виходу на пенсію після досягнення чоловіками та жінками віку 60 років у 2022 році потрібно мати страховий стаж не менше 29 років.

Якщо в особи на час досягнення пенсійного віку немає необхідного страхового стажу, вона зможе вийти на пенсію за віком пізніше. Зокрема, у 2022 році за наявності страхового стажу від 19 до 29 років особа набуде право на призначення пенсії за віком після досягнення 63-річного віку,  а за наявності стажу від 15 до 19 років — лише після досягнення 65-річного віку (частини перша – третя ст. 26 Закону № 1058).

Якщо не вистачає страхового стажу, завжди виникає питання, які можуть бути ще варіанти його вирішення. Наприклад, особа досягла 60 років у січні 2022 року, її страховий стаж на цей момент становить 28 років.

Одним із варіантів, як зазначалося вище, є вийти на пенсію після досягнення 63 років, тобто в січні 2025 року. Інший варіант — допрацювати ще 1 рік, набувши необхідний стаж 29 років, і вийти на пенсію у 2023 році.

Ще один варіант — докупити необхідну кількість страхового стажу (1 рік) і вийти на пенсію після досягнення 60 років.  

2. Обчислення страхового стажу

Під час визначення розміру пенсії застосовується величина оцінки вартості одного року страхового стажу на рівні 1 %.  Тобто за наявності страхового стажу 35 років пенсія встановлюється в розмірі 35 % заробітку, визначеного для обчислення пенсії.

Зарахування місяця роботи до страхового стажу як повного місяця здійснюється за умови сплати за відповідний місяць роботи страхових внесків у сумі не менше, ніж мінімальний страховий внесок, в т. ч. із урахуванням здійснення відповідної доплати у випадках, зазначених вище.  

Мінімальний страховий внесок визначається розрахунково як добуток розміру мінімальної заробітної плати і розміру єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, встановленого законодавством, на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід).

Так, наприклад, у 2022 році при загальному розмірі єдиного внеску 22 %  мінімальний страховий  внесок становить: з 1 січня — 1430  грн, з 1 жовтня — 1474 грн (22 % х 6500 (6700) грн), ст. 8 Закону № 2464, ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет на 2022 рік»).

У разі, якщо в особи недостатньо страхового стажу для призначення пенсії, за її бажанням страховий стаж можна докупити. У такому разі на підставі  договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, який укладається шляхом звернення до податкової служби за місцем проживання, одноразово сплачується сума єдиного внеску за певний період (починаючи з 1 січня 2004 року),  коли особа не працювала та за який не сплачено єдиний внесок. При цьому сума внеску за кожен місяць страхового стажу не може бути меншою ніж мінімальний внесок на момент укладення зазначеного договору, помножений на коефіцієнт 2 (частина п'ята ст. 10 Закону № 2464).

Виходячи із мінімального розміру єдиного внеску, який передбачається до сплати у 2022 році, мінімальний розмір внеску за 1 місяць страхового стажу за договором про добровільну участь (в разі купівлі страхового стажу) становитиме: з 1 січня — 2860 грн, з 1 жовтня — 2948 грн.  

3. Обчислення заробітку

Для обчислення пенсії враховується заробітна плата за період роботи з 1 липня 2000 року по місяць, що передує місяцю звернення за призначенням пенсії (за даними реєстру застрахованих осіб). За бажанням особи та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами (особові рахунки тощо) під час обчислення пенсії додатково може враховуватися заробітна плата за будь-які 60 місяців роботи підряд (відповідно до записів у трудовій книжці) до 1 липня 2000 року.  

Шляхом співвідношення заробітку особи  із середньою заробітною платою в країні, з якої сплачено єдиний внесок, у розрізі кожного календарного місяця роботи, визначається індивідуальний коефіцієнт заробітної плати конкретної особи.

Для отримання заробітку, з якого обчислюватиметься розмір пенсії, індивідуальний коефіцієнт заробітної плати особи множиться на усереднений показник середньої заробітної плати в країні, з якої сплачено страхові внески, за три роки, що передують зверненню за призначенням пенсії. У 2022 році для цього застосовуватиметься  показник середньої заробітної плати в країні за 2019–2021 роки (зазначений показник буде відомий наприкінці березня).

У період до визначення зазначеного показника під час призначення пенсій застосовується усереднений показник середньої заробітної плати, який враховувався у попередньому, тобто 2021, році (9118,81 грн).

Після визначення показника середньої заробітної плати за 2019–2021 роки всі пенсії, призначені за зверненнями з 1 січня 2022 року, будуть автоматично перераховані з урахуванням визначеного показника середньої заробітної плати із проведенням доплати недоодержаного розміру пенсії з моменту її призначення.

Стосовно пенсій, призначених до 1 січня 2022 року, то під час їх обчислення застосовуються такі показники середньої заробітної плати: для призначених до 31.12.2018 року включно — 5426,60 грн; у 2019 році — 6188,89 грн, у 2020 році — 7763,17 грн, у 2021 році — 9118,81 грн (ст. 40 Закону № 1058).

4. Підвищення пенсій жінкам, які народилися з 1 січня 1962 року по 31 грудня 1962 року

Нагадаємо, що у період з 1 жовтня 2011 р. по 31.12.2021 р. під час призначення вперше пенсії за віком жінкам, які народилися з 1 жовтня 1956 р. по 31 грудня 1961 р., для компенсації пізнішого виходу на пенсію до їх пенсій встановлювалося підвищення в розмірі 2,5 % від основного розміру пенсії за кожні 6 місяців більш пізнього виходу на пенсію, починаючи з 55 років до періоду виходу на пенсію. Зокрема, жінкам, які народилися з 1 квітня 1961 р. по 31 грудня 1961 р., під час призначення пенсій після досягнення 60 років до пенсії встановлювалося підвищення в розмірі 25 % (ст. 26, 29 Закону № 1058).    

Жінкам, які народилися у період з 1 січня 1962 р. по 31 грудня 1962 р., яким раніше не призначалась будь-яка пенсія, до їх пенсії за віком, обчисленої відповідно до ст. 27 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», встановлюється щомісячне підвищення у розмірі 9 % зазначеної пенсії.

5. Індексація пенсій

Автоматичне щорічне підвищення (індексація) пенсій у 2022 році має проводитися з 1 березня. Індексація пенсій провадиться шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовано під час обчислення пенсії, на коефіцієнт, що відповідає 50 % показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50 % показника зростання середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують 2022 року (тобто за 2019–2021 рр.), порівняно з трьома календарними роками, що передували 2021 року (тобто за 2018-2020 рр.) (частина друга ст. 42 Закону № 1058).

У 2022 році визначений коефіцієнт застосовуватиметься до показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовувався під час обчислення пенсії, станом на 1 жовтня 2017 р. (3764,40 грн), підвищеного з урахуванням коефіцієнтів попередніх років (1,17 — у 2019 р., 1,11 — у 2020 р., 1,11 — у 2021 р.), тобто 5426,60 грн (3764,40 х 1,17 х 1,11 х 1,11) (постанова Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 р. № 124).

Конкретний розмір та порядок такого збільшення визначатимуться за рішенням Кабінету Міністрів України (за попередніми розрахунками такий коефіцієнт становитиме 1,14).

6. Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам

Пенсіонери, які після призначення (перерахунку) пенсій продовжували працювати та набули не менше 24 місяців страхового стажу, мають право на перерахунок пенсії.

Останнім часом набуває популярності здійснення такого перерахунку автоматичним (без звернення пенсіонера) способом. Зазначений перерахунок провадиться щороку з 1 квітня особам, які набули 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку пенсії) станом на лютий року, у якому провадиться перерахунок.  Такий перерахунок провадиться на найбільш вигідних умовах, тобто або лише з урахуванням стажу після призначення (перерахунку) пенсії, або з урахуванням стажу та заробітної плати після призначення (перерахунку) пенсії (абзац п’ятий частини четвертої ст. 42 Закону № 1058). 

З урахуванням термінів надходження даних про страховий стаж та заробітну плату до реєстру застрахованих осіб у 2022 році автоматичний перерахунок, як і у попередньому році, провадитиметься орієнтовно у червні, із проведенням відповідної доплати з 1 квітня.

Разом з тим перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам може проводитися і на підставі поданої заяви до органів Пенсійного фонду, виходячи із того, коли настало право на такий перерахунок, тобто в кожному конкретному випадку, залежно від того, коли набуто 24 місяці страхового стажу після призначення (перерахунку) пенсії.

Так, перерахунок провадиться з 1 числа місяця, у якому надійшло звернення, якщо заяву із необхідними документами подано до 15 числа включно, і з 1 числа наступного місяця, якщо їх подано після 15 числа (ст. 45 Закону № 1058).  

 


Відділ передплати
0 800 214 008

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП