Уникнення подвійного оподаткування: Україна – Кіпр


26.11.2019


Офіс великих платників податків ДФС повідомляє, що Верховна Рада Законом України від 30.10.2019 р. № 243-IX ратифікувала Протокол про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи.

Змінився, зокрема, порядок оподаткування доходів від відчуження майна. А саме доходи, одержувані резидентом Договірної Держави від відчуження акцій, які одержують більше ніж 50 % їх вартості або більшої частини вартості прямо або опосередковано від нерухомого майна, розташованого в іншій Договірній Державі, можуть оподатковуватися в іншій Державі. Зазначене вище не стосується доходів, отриманих від відчуження акцій:

— що котируються на визнаній фондовій біржі;

— у разі реорганізації корпорації;

— якщо нерухоме майно, з якого акції отримали свою оцінку (вартість), є нерухомим майном, яке є об'єктом господарської діяльності;

— відкритого АТ;

— подібні відсотки у фондах нерухомості.

Ставка оподаткування від загальної суми дивідендів знизилася з 20 % до 15 %. У частині оподаткування дивідендів власника компанії з часткою 20 % і більше капіталу компанії, яка їх виплачує, відсоток оподаткування залишився незмінним — 5 %.


ДЕМО ДОСТУП