УВАГА! Фальшиві купюри номіналом 200 грн


23.01.2020

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 17.01.2020 р. № 50-0006/2697

Банкам України та їх філіям
Асоціації українських банків
Незалежній Асоціації банків України
Уповноваженим фінансовим установам
Національному оператору поштового зв'язку

 

Про ознаки підроблених банкнот
номіналом 200 гривень зразка 2007 року

Департамент грошового обігу Національного банку повідомляє про вилучення з обігу нового варіанту підроблених банкнот номіналом 200 гривень зразка 2007 року (рік на банкнотах 2014), що виготовлені на папері з двотоновими водяними знаками у вигляді літер «S».

Зображення на банкнотах виконані кольоровим струминним друком та мають якісну імітацію ультрафіолетового захисту.

Такі підробки виявляються банками серед інкасованої готівки, що надходить від закладів торгівлі.

З метою визначення зазначених підробок надаємо їх основні ознаки (зображення додаються):

1. Банкнота надрукована на спеціальному захищеному папері, який містить:

— водяні знаки у вигляді темних та світлих літер «S», що розміщені по всій площі банкноти;

— волокна червоного, зеленого та жовтого кольорів, які в ультрафіолетових променях (далі — УФП) флуоресціюють червоним та зеленим кольорами.

2. Елементи захисту паперу, які мають бути на справжній банкноті номіналом 200 гривень, частково імітовано, а саме:

— багатотоновий водяний знак (портретне зображення Лесі Українки) імітовано друком із зворотного боку банкноти фарбою білого кольору;

— світлий елемент водяного знака (зображення графічного знака національної грошової одиниці України) не імітовано;

— занурену в товщу паперу захисну стрічку імітовано друком із зворотного боку банкноти фарбою білого кольору, текст на стрічці читається;

— флуоресценцію стрічки в УФП імітовано — кольори (блакитний та жовтий) наближені до оригіналу. Імітація флуоресценції стрічки не збігається з її друкованим зображенням, яке видно в УФП у вигляді темної смуги;

— невидимі при денному світлі захисні волокна імітовані друком, в УФП мають флуоресценцію зеленого та червоного кольору, як і у справжніх.

3. Усі зображення на банкноті виконані кольоровим струминним друком — кольори наближені до кольорів справжніх банкнот.

4. Рельєфність елементів друку, що відчувається на дотик, імітовано тисненням паперу. Деформація паперу не збігається із друкованими зображеннями.

5. Ультрафіолетовий захист імітовано, кольори флуоресціюючих зображень наближені до оригіналу. Флуоресценція не збігається з друкованими зображеннями.

6. Ефект зміни кольорів оптично-змінного зображення цифрового позначення номіналу «200» на лицьовому боці банкноти не імітовано.

7. Частини наскрізного елемента (цифрове позначення номіналу «200») при розгляданні банкноти проти світла у більшості підробок збігаються.

8. Латентне зображення у вигляді цифрового позначення номіналу «200» не імітовано.

9. Мікротексти частково читаються.

10. Інфрачервоний та магнітний захист не імітовано.

11. Станом на 14.01.2020 р. вилучено підробок із 17 різними серійними номерами: ББ 3999969, ББ 9660933, ББ 9953999, БТ 5509969, БТ 6006653, БТ 6699969, БТ 6935055, БТ 6935003, БТ 9369653, ТБ 0333535, ТБ 3630933, ТБ 5063995, ТБ 6955993, ТБ 9053935, ТТ 6003969, ТТ 9909363, ТТ 9909366.

Зазначені підроблені банкноти становлять потенційну небезпеку перш за все для населення та касирів закладів торгівлі.

Звертаємо увагу, що уважний візуальний контроль елементів захисту банкнот, а також використання детекторів з ультрафіолетовим, інфрачервоним та магнітним контролем забезпечать гарантоване визначення підроблених грошових знаків.

Наголошуємо на необхідності ознайомлення касових працівників банків та працівників торгівельних установ, які працюють з готівкою, з основними елементами захисту банкнот гривні та способами перевірки їх справжності. Детальну інформацію щодо описів усіх банкнот національної валюти, що перебувають в обігу та їх елементів захисту, розміщено на офіційному сайті Національного банку України.

Додаток: на 3 арк.

 

Директор Департаменту
грошового обігу Національного
банку України                                                                                                        В. Зайвенко

  

Додаток

Зображення підробленої банкноти
номіналом 200 гривень зразка 2007 року, рік на банкноті 2014

Лицьовий бік підробленої банкноти

Зворотний бік підробленої банкноти

Рельєфність елементів друку, що відчувається на дотик, імітовано тисненням паперу. Деформація паперу не збігається з друкованими зображеннями

    

   

Зображення частини підробленої банкноти проти світла з імітованим багатотоновим водяним знаком (портретне зображенням Лесі Українки) та водяними знаками у вигляді світлих та темних літер «S»

Зображення водяних знаків у вигляді світлих та темних літер «S» у підробленої банкноти в інфрачервоних променях

 

Зображення частини підробленої банкноти в ультрафіолетових променях з імітованими друком невидимими при денному світлі захисними волокнами з червоно-зеленою флуоресценцією та видимими при денному світлі волокнами в папері червоного, зеленого та жовтого кольорів, що флуоресціюють червоним та зеленим кольорами відповідно

   

Зображення лицьового та зворотного боку підробленої банкноти в ультрафіолетових променях