Видача зарплати з копійками: роз’яснення НБУ


20.11.2019

 


У листі від 24.10.2019 р. № 50-0006/55311 НБУ радить, що якщо виплата заробітних плат працівникам здійснюється через касу підприємства, зазначати у видатковому касовому ордері або видатковій відомості суми виплат у сумах, кратних 10 копійкам, а «хвостики» переносити на наступні періоди.

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 24.10.2019 р. N 50-0006/55311

Щодо проведення розрахунків з працівниками готівкою після вилучення монет дрібного номіналу

Національний банк України розглянув <...> звернення <...> щодо надання роз'яснення стосовно проведення заокруглення під час виплати заробітної плати, лікарняних готівкою з каси підприємства та повідомляє таке.

Відповідно до статей 6, 7, 15, 33, 34, 39, 40, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою поліпшення організації готівкового обігу та оптимізації готівкових розрахунків Правління Національного банку України прийняло постанови від 15.03.2018 р. N 25 "Про оптимізацію обігу монет дрібних номіналів" (далі - Постанова N 25) та від 20 червня 2019 року N 82 "Про вилучення з готівкового обігу монет дрібних номіналів" (далі - Постанова N 82).

Отже, відповідно до вимог Постанови N 82 з 1 жовтня 2019 року розмінні монети номіналами 1, 2 та 5 копійок перестали бути засобом платежу, відповідно, всі готівкові розрахунки на території України мають здійснюватися в сумах, кратних найменшому номіналу грошових знаків національної валюти, що перебуває в обігу, - 10 копійкам.

Відповідно до статті 23 Закону України "Про оплату праці" заробітна плата працівників підприємств на території України виплачується у грошових знаках, що мають законний обіг на території України.

Таким чином, нарахування заробітної плати, лікарняних тощо здійснюється відповідно до встановлених норм законодавства та законодавчих актів. Якщо виплата заробітних плат працівникам здійснюється через касу підприємства, радимо зазначати у видатковому касовому ордері або видатковій відомості суми виплат у сумах, кратних 10 копійкам.

Крім того, рекомендуємо застосовувати практику нарахування сум заробітної плати з урахуванням частки у копійках як кредиторської/дебіторської заборгованості, що переходить на наступний місяць та не викликає необхідності в округленні нарахованих сум.

Виплати соціального характеру (лікарняних, допомоги тощо), які здійснюються через касу підприємства, радимо нараховувати з урахуванням частки у копійках як кредиторської/дебіторської заборгованості, що переходить на наступний місяць і не вважається простроченою.

Крім того, зазначаємо, що відповідно до пункту 2 статті 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" відображення та облік зазначених вище операцій відноситься до питань організації бухгалтерського обліку на підприємстві і належить до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів.

 

Одночасно повідомляємо, що одним зі шляхів уникнення незручностей під час здійснення виплат з кас підприємств за зазначеними операціями може бути укладення відповідного договору з обслуговуючим банком та здійснення перерахування зазначених виплат на рахунки працівників, оскільки під час здійснення безготівкових розрахунків заокруглення не здійснюється (пункт 6 Постанови N 25).

 

Заступник Голови

Національного банку України                                          С. Холод


ДЕМО ДОСТУП