Відображення в обліку нових «карантинних» виплат


11.01.2021

Законом України від 04.12.2020 р. № 1071-ІХ (далі — Закон № 1071) передбачено три види виплат:

  • за ст. 2:

-підприємцям — до 8000,00 грн;
-працівникам — до 8000,00 грн;

  • за ст. 3:

-підприємствам для виплати працівникам — до 8000,00 грн;

  • за ст. 4:

-підприємствам для компенсації сплаченого ЄСВ.

У п. 16-19 П(С)БО 15 «Дохід» встановлено, що:

  • цільове фінансування не визнається доходом доти, поки не існує підтвердження того, що воно буде отримане та підприємство виконає умови щодо такого фінансування (п. 16);
  • отримане цільове фінансування (у т. ч. кошти, вивільнені від оподаткування у зв'язку з наданням пільг з податку на прибуток підприємств) визнається доходом протягом тих періодів, в яких були зазнані витрати, пов'язані з виконанням умов цільового фінансування (п. 17);
  • цільове фінансування для компенсації витрат (збитків), яких зазнало підприємство, та фінансування для надання підтримки підприємству без установлення умов його витрачання на виконання в майбутньому певних заходів визнаються дебіторською заборгованістю з одночасним визнанням доходу (п. 19).

А пп. 6.6 П(С)БО 15 визначено, що не визнаються доходами надходження, що належать іншим особам.

Законом України від 04.12.2020 р. № 1072-ІХ внесено зміни до розділу XX «Перехідні положення» ПКУ і встановлено:

  • підрозділ 1:

-до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб не включається дохід у вигляді одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, що виплачується (надається) такому платнику податку за рахунок коштів державного бюджету відповідно до ст. 2 Закону № 1071 (п. 15);

-до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб не включається дохід, виплачений (наданий) роботодавцем за рахунок коштів одноразової матеріальної допомоги суб’єктам господарювання, що виплачується за рахунок коштів державного бюджету відповідно до ст. 3 Закону № 1071 (п. 16);

  • підрозділ 4:

-фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму доходу у вигляді отриманої одноразової компенсації суб'єктам господарювання відповідно до Закону № 1071 та включеної до складу доходів звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (п. 54);

  • підрозділ 8:

-до складу доходу платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця не включається сума коштів, яка надійшла як одноразова матеріальна допомога застрахованим особам, що виплачується такому платнику за рахунок коштів державного бюджету відповідно до ст. 2 Закону № 1071 (п. 7).

А розділ VІІІ Закону про ЄСВ доповнено новим п. 9-17, яким визначено, що не є об'єктом нарахування та сплати ЄСВ виплати застрахованим особам у вигляді одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, а також ті, які здійснюються за рахунок одноразової матеріальної допомоги суб'єктам господарювання, що виплачуються за рахунок коштів державного бюджету відповідно до Закону № 1071.

Таким чином, допомогу в розмірі до 8000,00 грн, що виплачується працівникам, у ф. № 1ДФ відображаємо з ознакою доходу «128», ПДФО та ВЗ не утримуємо. На цю допомогу не нараховуємо ЄСВ.

 


◦ Облік та оподаткування
ДЕМО ДОСТУП