Відсторонення від роботи через відмову від вакцинації: позиція Держпраці


06.12.2021

Головне управління Держпраці у Харківській області повідомляє, що на розгляді в управлінні з питань праці перебуває велика кількість звернень громадян, які є працівниками закладів освіти, з приводу правомірності їх відсторонення від роботи без збереження заробітної плати через відмову або ухилення від проходження вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 та ненадання медичних довідок щодо наявності відповідних протипоказань.

Так, наказом МОЗ України «Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням» від 04.10.2021 р. № 2153 (далі — Наказ № 2153) відповідно до ст. 10 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», ст. 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», п. 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України та з метою забезпечення епідемічного благополуччя населення України й запобігання інфекціям затверджено Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням (далі — Перелік).

Відповідно до цього Переліку (у разі відсутності абсолютних протипоказань до проведення профілактичних щеплень, згідно з Переліком медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16.09.2011 р. № 595, обов’язковим профілактичним щепленням проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на період дії карантину, встановленого КМУ з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, підлягають працівники, в тому числі, закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Пунктом 4 Наказу № 2153 встановлено, що цей наказ набирає чинності через один місяць з дня його офіційного опублікування, яке відбулося в «Офіційному віснику України» 08.10.2021 р.

Так, преамбула Наказу № 2153 містить посилання на ст. 10 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», ст. 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб». Закон — нормативно-правовий акт, встановлений законодавчим органом, загальнообов’язкове правило, яке має найвищу юридичну силу та є складовою законодавства в цілому. Закони та інші нормативно-правові акти ухвалюються на основі Конституції України й повинні відповідати їй. Станом на момент заходу державного контролю Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» є чинним, інформація щодо визнання його неконституційним відсутня.

Відповідно до пп. 1 п. 11 Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до органів юстиції та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2005 р. № 34/5, державна реєстрація нормативно-правового акта здійснюється, якщо нормативно-правовий акт відповідає Конституції та законодавству України. Наказ № 2153 відповідає Конституції та законодавству України.

Таким чином, відсторонення від роботи працівників закладів освіти через їх відмову або ухилення від проходження вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 на строк до усунення причин такого відсторонення та ненадання медичних довідок щодо наявності відповідних протипоказань є правомірним і відповідає вимогам чинного законодавства про працю.

Одночасно наголошуємо, що відмова працівника від проходження вакцинації не є підставою для його звільнення з ініціативи роботодавця!

 


◦ Карантин
◦ Трудовi вiдносини
◦ Відсторонення від роботи
ДЕМО ДОСТУП