Виправлення в додатку 4ДФ: нові роз’яснення


07.05.2021

Державна податкова служба України надала роз’яснення щодо подання податковими агентами додатка 4ДФ «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску.

Починаючи з 1 квітня 2021 р. платники податків щокварталу, протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу, подають єдину звітність з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб (Розрахунок), форма та Порядок заповнення яких затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р. № 4.

Розрахунок — податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску;

Додаток 4ДФ — Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору

За аналізом прийнятих протягом першого місяця Розрахунків звертаємо вашу увагу на таке.

Щодо типу Розрахунку
 • «Звітний новий», «Уточнюючий» — містить інформацію винятково щодо коригування даних;
 • «Звітний новий» — уточнення інформації за звітний період (видалення рядків з помилками, внесення замість них достовірної інформації або внесення інформації, яка не була внесена до «звітного» Розрахунку);
 • «Уточнюючий» — уточнення інформації за попередні періоди. 

Різниця між «звітним новим» та «уточнюючим» полягає винятково у строках подання:

 • «Звітний новий» подається до закінчення граничного строку подання для відповідного звітного (податкового) періоду;
 • «Уточнюючий» — після закінчення граничного строку подання для відповідного звітного (податкового) періоду.
Щодо подання «уточнюючих» розрахунків за попередні періоди

Виправлення помилок, які були допущені в Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ за звітні періоди до 01.01.2021 р.:

необхідно заповнити та подати: Розрахунок та Додаток 4ДФ, який є невід’ємною частиною цього звіту і подається до контролюючого органу в складі такого Розрахунку.  

Заповнення реквізитних даних та коригування показників звітності розглянемо на прикладах.

Якщо необхідно подати уточнюючий звіт за 4 квартал 2020 р.

У Розрахунку зазначаємо:

 • рядок 013 — «Уточнюючий»;
 • звітний податковий період: рік — 2020, квартал — IV;
 • номер Розрахунку — 1;
 • заповнюємо всі необхідні реквізити по підприємству, зокрема рядки: 03; 031;032; 091.
У Додатку № 4ДФ:
 • рядок 013 — «Уточнюючий»;
 • звітний податковий період: рік — 2020, квартал — IV;
 • увага: номер місяця в кварталі для «Уточнюючих» розрахунків за періоди до 01.01 2021 р. завжди приймає значення «3»;
 • номер Розрахунку — 1;  
 • номер додатку до Розрахунку — 1;
 • заповнюємо всі необхідні реквізити по підприємству, зокрема рядки: 031;032.
Якщо коригуємо показники у розділі I «Персоніфіковані дані»
 • увага: оскільки за минулі періоди в податковому розрахунку за ф. № 1ДФ зазначались квартальні суми у графах 3а, 3 та 4а, 4, то при коригуванні таких даних для виключення та/або введення нових показників зазначається інформація без розподілу по місяцях:
 • для виключення одного помилкового рядка з попередньо поданої (прийнятої) інформації потрібно повторити всі графи такого рядка та у графі 9 проставити «1» — на виключення рядка;
 • для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи й у графі 9 проставити «0» — на введення рядка, зазначивши суму за відповідний квартал.

При цьому коригування показників Розрахунку за періоди до 01 січня 2021 р. у розділі I графи 5а, 5 не заповнюються.

Якщо коригуємо показники в розділі II

Для виправлення помилок щодо суми військового збору видаляємо рядок з помилковою інформацією — у рядку «Військовий збір — виключення 4» потрібно повторити всі графи помилкового рядка. Необхідно зазначити правильну інформацію — у рядку «Військовий збір» відображаємо правильну суму військового збору за квартал.

УВАГА: зазначаються лише суми за квартал відповідного минулого періоду, за який проводиться таке коригування.

◦ Офіційні роз’яснення
◦ Звітність
◦ Податкова звітність
ДЕМО ДОСТУП