Внесено зміни до методрекомендацій із застосування П(С)БО


20.01.2020

Наказом Мінфіну від 14.01.2020 р. № 6 внесено зміни до шести методичних рекомендацій із застосування П(С)БО, зокрема: з обліку основних засобів, запасів, нематеріальних активів, фінансових витрат, спільної діяльності без створення юридичної особи, щодо облікової політики підприємства. Встановлено, що Методичні рекомендації з обліку фінансових витрат не поширюються на юридичних осіб, які визнані мікропідприємствами, малими підприємствами, непідприємницькими товариствами, підприємствами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, а також на представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності.

Відповідно до змін, внесених у Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства, рахунки класу 9 «Витрати діяльності» слід вести усім підприємствам з відкриттям за власним рішенням рахунків класу 8 «Витрати за елементами».

У Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів додано норму, згідно з якою ліквідаційна вартість об’єкта основних засобів має визначатися комісією, створеною наказом керівника підприємства, під час введення об’єкта в експлуатацію, а первісну (переоцінену) вартість об'єкта основних засобів не можна збільшити на суму індексації.

З Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів виключено норму щодо зазначення в закупівельному акті місяця його складання.

 


◦ Зміни в законодавстві
◦ Облік та оподаткування

Семінари та вебінари за темою

ДЕМО ДОСТУП