Внесено зміни до ПКУ щодо оподаткування операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам


03.06.2021

Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України повідомляє про ухвалення Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та/або розповсюдження реклами та удосконалення порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам».

Закон спрямований на збільшення доходів Державного бюджету від податку на додану вартість шляхом залучення до оподаткування податком на додану вартість нерезидентів, що надають фізичним особам електронні послуги, місце постачання яких розташоване на митній території України, та створення сприятливих для ефективного та необтяжливого адміністрування для бізнесу й держави процедур, пов’язаних зі сплатою податку.

Законом доповнено Податковий кодекс нормами щодо скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та/або розповсюдження реклами, та нормами щодо удосконалення порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам.

Законом, зокрема:

 • виключено норму, згідно з якою резиденти під час виплати нерезидентам доходу за виробництво та/або розповсюдження реклами повинні сплачувати податок за ставкою 20 % суми таких виплат за власний рахунок;
 • визначено, що для документів, які засвідчують факт постачання послуг та складені в електронній формі, датою оформлення такого документа вважається дата складення такого електронного документа;
 • визначено перелік електронних послуг;
 • звільнено від оподаткування податком на додану вартість постачання електронних послуг шляхом надання доступу до електронних освітніх (навчальних) ресурсів у рамках надання освітніх послуг;
 • включено нерезидентів до переліку осіб, які реєструються платниками податку на додану вартість;
 • встановлено правила визначення місця постачання електронних послуг (B2C);
 • встановлено форму та визначено порядок надсилання податкового повідомлення нерезиденту та скарги на таке рішення;
 • встановлено спрощену процедуру реєстрації платника ПДВ для постачальників-нерезидентів, яка може здійснюватися віддалено в електронній формі на спеціально розробленому вебпорталі;
 • визначено правила податкового обліку з податку на додану вартість для нерезидентів, що надають фізичним особам електронні послуги, місце постачання яких розташовано на митній території України;
 • звільнено від обов'язку нерезидента реєструвати податкові накладні;
 • передбачено сплату податкового зобов’язання для нерезидента в іноземній валюті.

Проєкт Закону зареєстровано за № 4184.


Додамо, що у пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, зокрема, що «з 01 січня 2017 року в Російській Федерації був уведений податок, який зобов’язав нерезидентів сплачувати податок на додану вартість з продажу на території РФ електронних послуг: цифрового контенту, послуг зберігання та обробки інформації, реєстрації доменів і хостингу та ін., при цьому вони повинні стати на податковий облік. Серед технологічних гігантів у контролюючому органі зареєструвались Apple Distribution International, Google Commerce, Microsoft Ireland, Netflix International B.V., Wargaming Group, Bloomberg, Alibaba, Booking.com та ін. Загалом з моменту впровадження податку на податковий облік стало 1580 компаній. За офіціними даними, до бюджету такими компаніями (B2C) було сплачено у 2017 р. 9,4 млдр руб., у 2018 р. — 12 млдр руб., у І кварталі 2019 р. — 12 млдр руб. (70 % суми припадає на найбільші IT-компанії). Аналогічні податкові правила введені в Республіці Білорусь у 2018 р.

Таким чином, для України є актуальним створення передумов для адміністрування податку на додану вартість у разі оподаткування електронних послуг фізичним особам, що постачаються нерезидентами в мережі «Інтернет» шляхом внесення відповідних змін до Податкового кодексу України, враховуючи особливості національного законодавства та з урахуванням іноземного досвіду».


◦ Зміни в законодавстві
ДЕМО ДОСТУП