Ухвалено Закон про акціонерні товариства


28.07.2022

Верховна Рада України ухвалила Закон про акціонерні товариства (реєстраційний № 2493), який визначає порядок створення, діяльності, припинення та виділу акціонерних товариств, їх правовий статус, права та обов'язки акціонерів.

Закон спрямований на вдосконалення та подальшу гармонізацію законодавства про акціонерні товариства шляхом:

  • запровадження механізму проведення загальних зборів із застосуванням електронного голосування;
  • приведення низки його норм у відповідність до законодавства ЄС;
  • надання можливості запровадження в акціонерних товариствах однорівневої структури управління товариством;
  • врегулювання питання відповідальності посадових осіб акціонерного товариства. 

Крім цього, відповідні зміни вносяться до Цивільного, Господарського, Кримінального процесуального кодексів України, законів України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про депозитарну систему в Україні» та інших законодавчих актів України.


◦ Зміни в законодавстві
ДЕМО ДОСТУП