Мінфін наказом від 01.04.2024 р. № 159 затвердив Методику верифікації надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні.

Методику розроблено з метою забезпечення єдиного підходу щодо здійснення верифікації надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, умови та механізм виплати якої передбачено Порядком надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, затвердженим постановою КМУ від 20.03.2022 р. № 331.

Верифікація компенсації витрат здійснюється Мінфіном шляхом порівняння даних про роботодавця та кожну працевлаштовану особу з числа ВПО, наданих роботодавцем під час звернення за компенсацією витрат, та інформації суб’єктів надання інформації. 

Регіональні центри зайнятості у разі звернення роботодавця за призначенням компенсації витрат формують запит в інформаційно-аналітичній платформі електронної верифікації та моніторингу на відповідність повідомленої роботодавцем інформації даним, що обробляються стосовно нього та працевлаштованої особи в інформаційно-аналітичній платформі, та в режимі реального часу отримують підтвердження відповідності наданої роботодавцем інформації вимогам законодавства, що впливають на визначення його права на отримання та розмір компенсації витрат, або рекомендацію щодо проведення додаткової перевірки інформації, що містить невідповідності, за наявності в інформаційно-аналітичній платформі інформації, передбаченої статтею 13  Закону № 324.

У разі відсутності в інформаційно-аналітичній платформі інформації про роботодавця та/або інформації про працевлаштовану особу, передбаченої статтею 13 Закону, регіональний центр зайнятості розглядає звернення роботодавця і призначає компенсацію витрат відповідно до законодавства.

Доступ до інформації в інформаційно-аналітичній платформі з використанням вебінтерфейсу надається Міністерством фінансів України регіональним центрам зайнятості на безоплатній основі на підставі договору про надання доступу до інформації в інформаційно-аналітичній платформі електронної верифікації та моніторингу.

Верифікація компенсації витрат відбувається за такими етапами:

1) перевірка достовірності персональних даних працевлаштованої особи та реєстраційних даних роботодавця

Об’єктом перевірки даних про працевлаштовану особу є: 

 • серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України, а для іноземців та осіб без громадянства – реквізити паспортного документа іноземця та/або документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);
 • унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).

Об’єктом перевірки достовірності реєстраційних даних роботодавця є відомості щодо державної реєстрації / припинення діяльності.

Перевірка здійснюється шляхом порівняння інформації, наданої у запиті центру зайнятості, з інформацією, отриманою від суб’єктів надання інформації, щодо роботодавця та кожної працевлаштованої особи, а саме щодо:

 • серії (за наявності) та номера паспорта громадянина України, а для іноземців та осіб без громадянства – реквізити паспортного документа іноземця та/або документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні, згідно з даними Єдиного державного демографічного реєстру (крім інформації про серію, номер і дату видачі паспорта громадянина України у формі книжечки та найменування уповноваженого суб’єкта, що його видав); 
 • реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) згідно з даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків;
 • унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
 • державної реєстрації / припинення діяльності роботодавця згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

2) перевірка правомірності надання компенсації витрат

Перевірка здійснюється щодо:

 • дотримання умов виплати коштів для надання роботодавцю компенсації витрат, під час якої порівнюється інформація щодо:
 • подання роботодавцем в установленому законодавством порядку податкової квартальної звітності або податкової річної звітності за останній звітний період на дату подання заяви на отримання компенсації витрат згідно з даними інформаційних систем Державної податкової служби України;
 • належності роботодавця до бюджетної установи або фондів загальнообов’язкового державного страхування згідно з даними бази даних мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;
 • смерті працевлаштованої особи згідно з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян;
 • взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи працевлаштованої особи згідно з даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

27 травня наказ опубліковано в "Офіційному віснику", тож з цього дня він набрав чинності.