Закон № 591: ДПСУ роз’яснює зміни


01.06.2020

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 13.05.2020 р. № 591-IX внесено чергову порцію змін до ПКУ та Закону про ЄСВ.

Про те, що змінюється, ДПСУ роз’яснює в інформаційному листі, текст якого наводимо нижче.

Які зміни внесені щодо продовження податкових преференцій, запроваджених Законами № 533 та № 540 на період карантину?

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 13.05.2020 р. № 591-IX (далі — Закон № 591) вносить зміни, зокрема, до Податкового кодексу України (далі — ПКУ) та Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Так, передбачається продовження термінів, визначених Законами України № 533 та № 540, щодо:

— строків справляння акцизного податку за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту із спирту етилового, який використовується для виробництва дезінфекційних засобів;

— строків звільнення платників податків від застосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства та законодавства зі збору та обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (звільнення діє з 01.03.2020 р.);

— строків ненарахування пені за порушення податкового законодавства та законодавства зі збору та обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (пеня не нараховується з 01.03.2020 р.);

— строків мораторію на проведення документальних та фактичних перевірок (крім документальних позапланових перевірок щодо законності декларування бюджетного відшкодування з бюджету ПДВ та/або від’ємного значення з ПДВ більше 100 тис. грн, фактичних перевірок у частині дотримання законодавства у сфері виробництва та обігу спирту етилового, пального, алкогольних напоїв та тютюнових виробів), а також перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску (мораторій діє з 18.03.2020 р.);

— термінів зупинення перебігу строків давності, визначених ст. 102 ПКУ (терміни зупинені з 18.03.2020 р.);

— термінів зупинення перебігу строків, встановлених ст. 56 ПКУ (в частині процедури адміністративного оскарження), щодо скарг платників податків (крім скарг щодо законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету податку на додану вартість та/або з від’ємного значення з податку на додану вартість), що надійшли (надійдуть) по останній календарний день дії карантину) (терміни зупинено з 18.03.2020 р.).

Зазначені терміни продовжуються по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину.

Також Законом № 591 продовжено період звільнення фізичних осіб — підприємців, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, та членів фермерських господарств від сплати ЄСВ за себе з 1 по 31 травня 2020 р.

Оприлюднення оновленого плану-графіка у зв’язку з перенесенням планових документальних перевірок, які повинні були відбутися в період дії мораторію та не були розпочаті, здійснюється протягом 10 календарних днів з дня завершення дії карантину.

 

Які додаткові пільги передбачено Законом № 591?

1. Тимчасово суми податку на доходи фізичних осіб, що утримуються з доходів у вигляді доплат до заробітної плати, нарахованих за періоди з 1 по 31 травня та з 1 по 30 червня 2020 р., медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я державної та/або комунальної власності, що безпосередньо зайняті в ліквідації епідемії та здійсненні заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та лікуванні пацієнтів з випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за переліком, що визначається Міністерством охорони здоров’я України, компенсуються таким працівникам у повній сумі за рахунок коштів держаного бюджету України. Передбачено, що порядок виплати такої грошової компенсації затверджується КМУ.

2. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб не включаються доходи у вигляді допомоги по частковому безробіттю, починаючи з 02.04.2020 р. і на період карантину, встановленого КМУ з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, які виплачуються (надаються) роботодавцем відповідно до ст. 47-1 Закону України «Про зайнятість населення».

Вказані доходи також звільняються від оподаткування військовим збором.

 

Які зміни передбачено щодо перегляду у 2020 р. розмірів ставок плати за землю, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки?

Законом № 591 внесено зміни до п. 52-6 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, які надають право місцевим органам влади в порядку виключення затверджувати рішення щодо зменшення ставок плати за землю та/або податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, щодо об’єктів нежитлової нерухомості у 2020 р. за більш швидкою процедурою без дотримання загальних термінів та регуляторних процедур, визначених законодавством.

 

Як змінюються терміни особливого порядку відвантаження спирту етилового для виробництва дезінфекційних засобів?

Норми щодо тимчасового порядку відвантаження спирту етилового для виробництва дезінфекційних засобів (п. 29-3 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ) продовжено по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого КМУ на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).

 

Як змінились терміни погашення податкових векселів, які видані виробниками або імпортерами палива для реактивних двигунів та/або бензинів авіаційних з терміном погашення в період дії карантину?

Терміни погашення податкових векселів (виданих відповідно до п. 229.8 ст. 229 ПКУ) виробниками або імпортерами палива для реактивних двигунів (коди ЗЕД 2710 1270 00, 2710 19 21 00 згідно з УКТ ЗЕД) та/або бензинів авіаційних (код 2710 12 31 00 згідно з УКТ ЗЕД), які припадають на період з 1 березня по 30 червня 2020 р., продовжуються по 90-й календарний день з дня відновлення прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення в Україні (абзац перший п. 29-2 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ).

У разі підтвердження граничного строку погашення вищевказаних податкових векселів імпортером або виробником, які видали податковий вексель, факту цільового використання бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів погашення таких податкових векселів здійснюється у встановленому п. 229.8 ст. 229 ПКУ порядку:

— без сплати коштами сум акцизного податку, зазначених у таких податкових векселях;

— без застосування штрафів, встановлених пп. 229.8.12 п. 229.8 ст. 229 ПКУ.

Якщо податковий вексель не погашено до граничного строку погашення податкових векселів, встановленого абзацом першим п. 29-2 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, векселедержатель протягом п’яти робочих днів, наступних за визначеним цим пунктом останнім днем терміну погашення податкового векселя, здійснює протест такого векселя в неплатежі згідно із законодавством та протягом одного робочого дня з дати вчинення протесту звертається до банку, який здійснив аваль векселя, з опротестованим податковим векселем. Банк-аваліст зобов'язаний не пізніше операційного дня, що настає за датою звернення векселедержателя з опротестованим податковим векселем, переказати суму, зазначену в податковому векселі, векселедержателю.

У разі відсутності підтвердження граничного строку погашення податкових векселів, встановленого абзацом першим п. 29-2 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ цільового використання імпортером або виробником, які видали податковий вексель, бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів з таких імпортера або виробника справляється штраф у розмірі 50 % суми акцизного податку, яка обчислюється виходячи з обсягів бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, за якими відсутнє підтвердження цільового використання, та ставки акцизного податку, встановленої пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 ПКУ із застосуванням підвищувального коефіцієнта 10.

 

Як буде застосовуватися норма Закону № 591 про зупинення перебігу строків, передбачених ст. 52-53 ПКУ, щодо надання контролюючими органами індивідуальних податкових консультацій у письмовій формі?

Вказана норма передбачає, що на період з 29.05.2020 р. по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого КМУ на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), зупиняється перебіг строків[1]:

— надання контролюючими органами на запити платників податків індивідуальних податкових консультацій (ст. 52 ПКУ);

— надання контролюючими органами платникам податків нових ІПК, підготовлених з урахуванням висновків суду про скасування раніше наданої ІПК (ст. 53 ПКУ).

Також Законом передбачено, що з першого календарного дня місяця, наступного за місяцем, в якому завершується дія карантину, перебіг строків надання ІПК, які зупинялися, продовжується з урахуванням часу, що минув до такого зупинення.

Тобто якщо контролюючий орган отримає запит платника податків на отримання ІПК, термін розгляду якого припаде в період з 29.05.2020 р. по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, то не буде вважатися порушенням, якщо контролюючий орган надасть ІПК не у встановлений, із продовженням, 40-денний строк для розгляду запиту і підготовки відповіді, а наприклад, на 45-й день.

 

 

Як буде застосовуватися норма Закону № 591 про зупинення перебігу строків, передбачених ст. 52-53 ПКУ, щодо надання контролюючими органами індивідуальних податкових консультацій у письмовій формі?

Законом № 591 встановлено, що на період з 29.05.2020 р. по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, строки, визначені ст. 73 та 78 ПКУ, щодо надання платниками податків відповідей на запити контролюючих органів (окрім встановлених винятків), що отримані (будуть отримані) платниками податків, та термін виконання яких настав у цей період, зупиняються і, як результат, не тягнуть за собою правових наслідків встановлених ПКУ[2].

Зауважимо, що такі запити можуть бути виконані платником податків у добровільному порядку. З урахуванням того, що перебіг строків, які зупинялися на час карантину, продовжується після останнього календарного дня місяця, в якому завершується дія карантину, платник податків має надати відповідну інформацію контролюючому органу, починаючи з першого календарного дня місяця, наступного за місяцем, в якому завершується дія карантину, з урахуванням часу, що минув до такого зупинення.

У разі ненадання платником інформації після першого календарного дня місяця, наступного за місяцем, в якому завершується дія карантину, з урахуванням часу, що минув до такого зупинення, контролюючі органи мають право вживати відповідні заходи, передбачені ПКУ.

 

[1] Строки надання ІПК, передбачені ПКУ:

25 календарних днів (з можливістю продовження на 15 календарних днів), що настають за днем отримання контролюючим органом звернення платника податків на отримання ІПК;

30 календарних днів з дня набрання законної сили рішенням суду про скасування раніше наданої ІПК.

 

[2] Наприклад, у випадках ненадання платником податків пояснення та його документального підтвердження на обов'язковий письмовий запит контролюючого органу у встановлений строк у зв’язку з проведенням позапланової документальної перевірки на підставі пп. 78.1.1 п. 78.1 ст. 78 ПКУ.


ДЕМО ДОСТУП