Закон про мобілізацію: інфографіка від Міноборони


◦ Військовий облік. Військова служба
◦ Зміни в законодавстві
1086

24.04.2024


Закон України від 11.04.2024 р. № 3633-IX, ухвалений парламентом та підписаний Президентом України, набуде чинності 18 травня. 

У своїй інфографіці Міноборони наводить основні зміни, які стосуються як військовослужбовців, так і цивільних громадян України.

Возможно, это изображение текст «М.нерство оборони Украёни Закон Украёни <Про моб.л.зацийну пидготовку та мобил.зацίю> Кв.тень2024 Квитень ень 2024»
Возможно, это изображение текст
Возможно, это изображение текст
Возможно, это изображение текст
Возможно, это изображение текст «ЗАХОДИ впливУ ЗА НЕВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗОВ ПίД час моб.л.зац Кер.вник тЦк cn звертасться до для админстративного затримання доставки громадянина затримання неможливе, ТЦК cn громадянину рекомендованим листом вимогу про виконання обов обов'язки Форму 3MİCT вимоги визначае Миноборони. День вручення день розписки або виДМОВИ отриманни 5 тЦк та cn видас документ виконання вимоги або надсилае повдомлення про виконання вимоги до ВίдПОВ.дНИХ opraHiB Вимога вважасться виконаною виконання громадяниномо 'язκίв, вίдкликаною п.Сля завершення мобίл.ацй Суд приймае ришення обов'язки не виконанй протягом дн.В, ТЦКт звертасться суду щодо тимчасового обмеження права керування транспортними асобами виконання або вдкликання вимоги.»
Возможно, это изображение текст
Возможно, это изображение текст «ОРГАНИЗАЦИЯ I ПОРЯДОК бронювання вйськовозобов'язаних Пидлягають бронюванню Порядок бронювання инших катгорйй вίиськовослужбовцйв п.дприемств, установ та организаций Вйськовозобовязан державних органах, органах мисцевого самоврядування от "А" (Bci), Б" Ta "B" (до 50%) Встановлюеться законодавством та нормативними актами Каб.нету MiHiCTpiB: Украйни Включае критерй, перел.к посад професий, обсяги бронювання M национальних безпекових, правоохоронних органах, судах, установах правосуддя Ta инших державних службах 日 На моболазацйних пидприемствах Ta критично важливих для економикит та оборони, ВКЛючНо 3 кίнцевими бенеф.царними власниками Обов'язки орган.зац.й щодо ронювання & Здίйснювати ронювання оформлювати вίдстрочки в.д призову для заброньованих вйськовозобовязаних Подавати документи для оформлення видстрочок ВίДПОВИДНИЙ територаальний центр комплектування Ta соцίальной пидтримки»
Возможно, это изображение текст
Возможно, это графический образ (текст)
Возможно, это изображение текст
Возможно, это изображение текст
Возможно, это изображение текст
Возможно, это изображение светокопия и текст «МАТЕРПАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННя, ПРОЦЕДУРИ ΤΑ ПРАВИЛА 0 Вихидна допомога для громадян .ноземц.в При направленнй або прийня на службу виплачуеться два прожиткових MİHİMYM Збереження робочого мйсця Перевезення та харчування При виконаннй вийськових обов'язкив, медогляди чи ликуванни зберигасться мисце роботи зарплата Забезпечуеться державою ПίД час направлення на службу Служба .ноземцив Правила для .ноземцив ноземци та особи без громадянства можуть звернутися До центр.в рекрутингу ЧИ вίйськових частин Визначаються специальними положеннями, OKpiM виладкив, прямо передбачених законом 13»
Возможно, это изображение текст «СТРОКИ вийСЬКОВОЙ СЛУЖБИ Базовас служба До м.сяЦίв мирний час та особливий пер.од KpiM военного стану Базова пидготовка Контрактна служба Фахова п.дготовка до 3 мисяцίв До завершення особового периоду П.Д час военного стану до 18-25 pokiB, медики, психологи до 2 мисяц.в Базова п.дготовка мйСяЦίв Непридан. або мають видсрочку- на посади визначенй MO 1 pik 1 МиСяцЬ Вийськова служба за призовом Служба за призовом πίД час моб.лизаЦй до завершення особливого периоду»
Возможно, это изображение текст «ЗВИЛЬНЕННЯ 3 вийськовОΪ СЛУЖБИ Зв.льнення базовоΪ служби 1 По закинченнй строку CTpOKY служби B За станом здоров'я пίстав. висновку вйськово-лкарськой комТ 0 Через смейні обставини або iHwi поважни причини За обвинувальним вироком суду Звильнення за призовом πίД час мобёл.зац За станом здоров'я (тимчасово непридатн.) переглядом через 6-12 М.СяЦ.В зв'язку i3 закинченням особливого пероду або BiKY Через се обставини або iHwi поважни причини 日 За обвинувальним вироком суду полону (недобровильного) Писля звильнення Енвал.днисть груп 15»
Возможно, это изображение текст «ПИДСТАВИ для ЗВЛЬНЕННЯ 3 вйськовой СЛУЖБИ Порядок звильнення Пίсля звильнення Вйськовослужбовци забезпечуються обмундируванням, пробзними документами, харчуванням дороэί, грошовою допомогою Для взяття на військовиЙ обл.κ териториальних центрах, вίйськовозобов'язан: зобов зобовьязан прибути протягом Днίв ПίСЛЯ зв.льнення Придатнй станом здоров'я можуть бути зараховани до вийськового оперативного резерву D Здийснюсться в порядку, встановленому положеннями про проходження в.йськовоЙ служби Застосовуеться: Зараз актуально для строковикив що звильняються звильнився за симейними обставинами тих, хто 16»
Возможно, это изображение текст
Возможно, это изображение текст
Возможно, это изображение светокопия и текст «змни Виплати вίйськовослужбовцям П.Д час тривалого ликуваня к здίюснЮЮТЬСЯ виплати TepMiH виплат Посадовий оклад за останн.м мисцем служби Оклад за В.йськовим званням Надбавка за вислугу pokiB iHWİ щом.сячНи Протягом усього пер.оду безперервного перебування на ликуванни, включно зликуванням за кордоном, але не бильше 12 МиСяЦив поспИль Додатковй види грошового забезпечення постиного характеру Пίд час видпустки для ликуваня через хворобу або пиСля поранення, контузи, травми и калицтва *Встановлено можливисть дистанцийного огляду Вйсъковослужбовцёа за кордоном метою визначення 1отреби тривалому ликувані»
Возможно, это изображение текст
Возможно, это изображение ‎светокопия, отрывной талон и ‎текст «‎що ΜΑΕ ЗРОБиТИ КАБНЕТ MIHICTPIB УКРАΪНИ Протягом мисяця Розробити нормативни акти, визначити критерй критично важливих забезпечити рекрутерв ЦНАПах центрах зайнятости, порядок бронювання За три мίсяЦί Протягом мисяця Створити електронний каб.нет призовника, вίйсъковозобовнзаного, резервйста م Запровадження системи для автоматичного обину даними Mİ ВИСьКОвимИтА медичними ресстрами для ефективного вίдстеження стану здоровя вйськовозобовязаних o Привести нормативни акти ίПОв.нисть запровадити обмин даними MiK реестрами законом, o Вжити заходίв для организацй проведення переврки обгрунтованост р.шень медико-соцίа Й ЩоДО встановлення ..валинО чоповикаму Biui 25-50 p писля 24.02.2022‎»‎‎
 

Відділ передплати
0 800 214 008

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП