Заповнення додатка 4ДФ за відокремлений підрозділ


19.04.2021

Державна податкова служба України інформує, що особи, які відповідно до Податкового кодексу України (далі — Кодекс) мають статус податкових агентів, та платники єдиного внеску зобов'язані, зокрема, подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (з розбивкою по місяцях звітного кварталу) (далі — Розрахунок), до контролюючого органу за основним місцем обліку.

При цьому якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати та сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, Розрахунок за такий підрозділ подає юридична особа до контролюючого органу за основним місцем обліку (пп. «б» п. 176.2 Кодексу).

З 01.04.2021 р. податкові агенти вперше подають Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за новими формами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р. № 4 (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 15.12.2020 р. № 773) (далі — Розрахунок).

Зокрема, запроваджено новий реквізит «Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад» (далі — Кодифікатор). Звертаємо увагу на те, що під час заповнення зазначеного реквізиту слід керуватися наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26.11.2020 р. № 290 (в редакції наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 12.01.2021 р. № 3) (далі — Наказ № 290), яким затверджено Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

Відповідно до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку зазначений реквізит заповнюється в рядку 032 Розрахунку, де зазначається код Кодифікатора за місцезнаходженням платника або його відокремленого підрозділу, якщо Розрахунок подається податковим агентом за його відокремлений підрозділ.

Водночас заповнення коду Кодифікатора також передбачено в додатку 4ДФ до Розрахунку «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору», а саме в рядку 032.

Отже, якщо юридична особа виступає в ролі податкового агента за відокремлений підрозділ, не уповноважений сплачувати податок, така юридична особа стає на облік як платник податку за неосновним місцем обліку та заповнює окремий Розрахунок за такий підрозділ із зазначенням коду Кодифікатора, який відповідає місцезнаходженню такого підрозділу.


ДЕМО ДОСТУП