Запроваджено режим надзвичайної ситуації. Не плутати із надзвичайним станом!


25.03.2020

Звертаємо увагу, що 25.03.2020 р. КМУ своїм розпорядженням запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України на 30 днів, а саме до 24.04.2020 р., який не передбачає обмежень прав і свобод громадян.

Наразі тексту розпорядження не оприлюднено, але в офіційному повідомленні на сайті КМУ вказано, що режим надзвичайної ситуації не обмежує конституційних прав громадян, а лише консолідує зусилля для подолання загрози поширення коронавірусної інфекції.

Згідно зі ст. 2 Кодексу цивільного захисту України від 02.12.2012 р. № 5403-VI надзвичайна ситуація це обстановка на окремій території чи суб'єкті господарювання на ній або водному об'єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров'ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об'єкті, провадження на ній господарської діяльності. Порядок дій у разі запровадження надзвичайної ситуації визначено розділом IV згаданого Кодексу.

Наголошуємо, що наразі розпорядженням КМУ НЕ ЗАПРОВАДЖЕНО надзвичайного стану, який передбачає обмеження конституційних прав та свобод громадян. Питання щодо введення такого стану виноситься Президентом України на розгляд Верховної Ради, яка й може його запровадити.


◦ Карантин
◦ Офіційні роз’яснення
ДЕМО ДОСТУП